Helhetsskapande tema: Djur

Våren 2018 genomförde Staffansby lågstadieskola ett helhetsskapande projekt med temat: Djur.

Målsättningar

 • Utflykter och undervisning i vår närmiljö 
 • Eleverna deltar i planeringen av projektet
 • Expertgrupperna (eleverna) delar med sig av kunskap om olika djur och skapar presentationsmaterial, t.ex. en video
 • Förmåga att samarbeta i åldersblandade grupper 
 • Förmåga att presentera projektet inför publik 
 • Att bekanta sig med entreprenörer och aktörer inom branschen

Vad gjorde ni?

 • Vi genomförde ett helhetsskapande projekt med temat “djur”
 • Planeringstid ca. 2 månader före projektstart och utfördes under 2 veckor i april 2018
 • Före planeringen satt igång på allvar fick eleverna komma med förslag, idéer, tips och önskemål gällande temats utformning och genomförande 
 • Idéerna samlades in både elektroniskt (i forms) och manuellt (anonymt på post-it lappar)
 • Med elevernas förslag och önskemål som grund fortsatte planeringen i lärarteamet  
 • Under projektet användes arbetsmetoder som t.ex. green screen, bildkonstarbete, videodokumentation, diskussion, filmsnuttar, studiebesök, frågesport, pyssel, husdjursdag och presentationer av inbjudna gäster 

Hur gjorde ni?

 • Eleverna delades enligt eget önskemål in i tre ungefär lika stora temagrupper: vilda djur, bondgårdsdjur, husdjur    
 • Studiebesök till bondgård, tropicario och djurpark ordnades enligt djurgrupp   
 • Bearbetning av studiebesök i egna temagrupper    
 • Kontinuerlig reflektion/utvärdering under projektets gång
 • Sammanställning av presentationsmaterial (eleverna)   
 • Gemensam presentation och  kunskapsdelning i slutet av projektet   
 • Videodokumentation av studiebesök, bearbetning och presentation
 • Videopresentation för hela skolan, diskussion/utvärdering i klassen efteråt 
 • Önskemål inför nästa helhetsskapande projekt samlades in (läraren diskuterade och dokumenterade önskemål för egen klass del)

Deltagare

 • Åk 1-6, 165 elever med 13 pedagoger + assistent 
 • Inbjudna gäster: ledarhund med ledare, veterinär, biodlare, föräldrar och husdjur besökte skolan under husdjursdagen

Utvärdering

 • Insamling av elevernas reflektioner/feedback på videopresentationerna genom diskussion i klasserna och skriftlig sammanställning & genomgång av feedback på lärarmöte
 • Muntlig feedback från föräldrarna i samband med husdjursdagen

Material

 • Ipads 
 • Green screen skärm  
 • Dator
 • Projektor för att hålla frågesport eller kahoot 
 • Pysselmaterial: flaskfärger, penslar, piprensare, återvinningsmaterial, kartong, silkespapper m.m.

Fördelar

 • Inspirerande tema, alla har någon slags förhandskunskap 
 • Åldersblandade grupper, de äldre hjälper de yngre 
 • Eleverna utvecklar social- och samarbetsförmåga 
 • Lätt att utnyttja närmiljön och att ordna besök av aktörer när utbud finns 
 • Vårdnadshavare fick ta del av materialet och projektet   

Att utveckla

 • Effektivera planeringstiden
 • Arbetsdryg process 
 • Lite utmanande att motivera alla elever lika mycket (beror bl.a. på tema, egna förhandskunskaper och arbetssätt) 
 • Resurser behövs, kostnader för studiebesök/gäster m.m. samt lärarresurser så att alla grupper har tillräckligt med pedagoger 

Teamet

Staffansby lågstadieskola