Alternativ och kompletterande kommunikation med appen och tecken som stöd till talet

Eleverna i A-lågstadieklassen i Zacharias Topeliusskolan som studerar enligt verksamhetsområde fick undersöka naturen och högtider under hösten. Eleverna fick under september och oktober nya upplägg i Widgit appen. De fick öva sig att kommunicera via appen självständigt och i grupp samt lära sig tecken för orden. Det stödde deras helhetsutveckling och förmåga till ett mer självständigt liv.

Målsättningar

Eleverna ska kunna

 • tecken enligt listan för nya tecken under hösten
 • bredda sitt ordförråd genom att använda widgit go
 • kommunicera med ipaden i grupp
 • använda sig av nya begrepp i skogen under utfärden till Noux och under skördefesten i skolan. Dokumentation. 
 • teckna in inlärda tecken på ipaden på video

Vad gjorde ni?

 • Teckenundervisning genom sagor, sånger och listor. Eleverna visade vilka tecken de lärt sig och blev filmade. 
 • Nya upplägg till Widgit Go: höstens skörd och sädesslag, bär, frukter och grönsaker, skogen, trädslag och halloween
 • Sett på teckensagor och serier som stöder talet med tecken
 • Widgit go undervisning i grupp med övningar att kommentera och uttrycka sig
 • Skördefest tillsammans: konkret visa och smaka på höstens skörd för att stöda förståelsen för det inlärda
 • Utfärd till Noux för att konkret se och uppleva trädslag och skogen. Stöda förståelsen för det inlärda. 

Hur gjorde ni?

Använde mångsidiga undervisningsmetoder: eleverna fick nya upplägg på Widgit sparade på iPaden. De blev filmade då de kunde visa nya tecken och videona sparades på ipaden. Eleverna engagerade föräldrarna genom att hemma visa upp dokumentationen. 

Utfärd till Noux nationalpark: promenad längs naturstig, grillning ute, dokumentation av den vackra naturen på ipad. Alla elever hade en lista med sådant de kunde bonga i naturen och skulle sätta kryss i rutan då de sett det. Teckenövningar och lekar i skogen. 

Skördefest: Eleverna fick ta med sig något att bjuda på och vi firade skördefest tillsammans. Vi använde Widgit Go och tecken under skördefesten och eleverna fick konkret se, smaka och känna på de frukter och grönsaker de arbetat kring. 

Besök till Folkhälsans datatek: eleverna besökte Folkhälsans datapedagog och fick handledning i användningen av iPad Widgit Go och appar relaterade till hösttemat. 

Deltagare

A-lågstadieklassen, 6 elever i en smågrupp i Zacharias Topeliusskolan. Undervisning enligt verksamhetsområde. Specialundervisning.

Utvärdering

 • fotodokumentation
 • presentation av nya inlärda tecken
 • svarat ja och nej enligt frågor om upplevelsen
 • användning av widgit uppläggen i framtiden, finns kvar på ipaden 
 • uppträdande med dans, sång och tecken för de andra specialklasserna på en morgonsamling
 • använde de nya tecknena för sädesslagen och widgit uppläggen under hushållslektioner

Material

 • iPad
 • telefon
 • papper, pyssel och sånger
 • Widgit online och Widgit Go
 • lärmiljöer (skogen, gymnastiksal, klassrum, köket, datateket)
 • internet: ur.se, papunet, tecken ordbok 

Fördelar

Eleverna får en möjlighet att lära sig på ett mångsidigt sätt genom den alternativa och kompletterande kommunikation dessa elever behöver.  De får upplevelser som stöder inlärning genom alla sinnen. Eleverna lär sig färdigheter de har nytta av i vardagen och genom hela livet. De övar sig i vardagskommunikation och får vara delaktiga samt få en större förståelse för närmiljön. 

Eleverna får röra sig utanför skolan och lära sig på många olika platser i samhället.  

Att utveckla

 • portfoliepedagogiken, få in arbeten där
 • öka synligheten för de andra i skolan

Teamet

Zacharias Topeliusskolan