Storyline “at the bus stop” i engelska för åk 4

Målsättningar

 • Eleverna lär sig nya ord och uttryck på ett roligt sätt
 • Eleverna övar nyttiga kommunikationssituationer via drama

Vad gjorde ni?

 1. Eleverna börjar med att skapa personporträtt av en fiktiv person (kopierade kort med rader för namn, ålder, familj, intressen, personlighet och en tom ruta där de får rita ansiktet på sin person). I samband med det här går man förstås igenom sådan vokabulär på engelska som stöder det här.

 2. Då personkorten är klara får eleverna göra en pappersdocka och i samband med det kan man ta upp vokabulär gällande kläder och färger. Eleverna får sedan presentera sina personer för varandra (parvis, eller i större grupper beroende på klassen).

 3. Papperdockorna placeras sedan upp på väggen vid en busshållplats man limmar upp (någon elev som blir snabbt klar med sin person kan göra) på väggen tillsammans med annan bakgrund (träd, bilar osv. som andra snabba elever kan rita).

 4. Nu står alla dockor och väntar på bussen och samtidigt hälsar de på varandra och småpratar. Nu övar man artighets- och hälsningsfraser på engelska, samt annan nyttig vokabulär och användbara uttryck. Eleverna får dramatisera tillsammans och skriva pratbubblor ovanför sina personer. Ett tips är att filma de här dramatiseringarna så att elevernas dockor syns i bild och elevernas prat hörs på filmen. Spara sedan de här dramatiseringarna på lämplig portfolio plattform. Eleverna kan också göra sina dramatiseringar t.ex. via appen Puppet Pals där det också är möjligt att använda egna figurer så att de tar ett foto på sin docka och sedan används den i Puppet Pals filmen. Man kan bygga ut den här Storylinen med fler händelser som styr vad eleverna lär sig, t.ex. vad händer om bussen inte dyker upp i tid, eller om någon av figurerna faller och slår sig m.m. Endast fantasin är gränsen.

Hur gjorde ni?

Eleverna gjorde pappersdockor och lärde sig artighets- och hälsningsfraser på engelska.

Deltagare

Eleverna i åk 4 som börjat läsa engelska samma läsår

Utvärdering

 • Elevernas alster och filmer sparades i deras digitala portfolio, och eleverna fick kommentera och gilla varandras arbeten på plattformen.
 • Vi samlade även ord och uttryck eleverna lärde sig och hade dem som ordförhör. 

Material

 • Botten för personporträtt
 • Färgpennor/kritor/tuscher
 • Papper
 • iPads/datorer/telefoner att ta bilder och filma med
 • Vägg att sätta upp elevernas personer och busshållplatsen på

Fördelar

 • Eleverna tyckte att det var roligt och att de lärde sig mycket

Att utveckla

 • Går att anpassa efter elevernas intressen och nivå

Teamet

Staffansby lågstadieskola