Norden, ett klassiskt grupparbete men med en animation på ScratchJr som produkt

Eleverna gjorde ett klassiskt grupparbete med Norden som tema där varje grupp sökte information om ett Nordiskt land. Som slutprodukt gjorde grupperna en animation på ScratchJr där den viktigaste informationen framkom.

Målsättningar

 • Målet med projektet är att eleverna bör känna till följande om de olika länderna (Sverige, Norge, Island, Danmark, Estland):
  • Huvudstaden
  • Flaggan
  • Grannländerna
  • Nationalsången
  • Styrelseskicket
  • Språk
  • Valutan
  • Mattraditioner
 • Kan samarbeta i grupp och känna ansvar för sin egen personliga insats
 • Kan höja färdigheten i enkel programmering

Vad gjorde ni?

Eleverna började med att skriva upp ämnen om de olika nordiska länderna som intresserade dem, de fick också använda geografiboken som inspiration. På basen av deras val delades eleverna upp i grupper. Därefter började eleverna ta reda på fakta om de olika länderna. Då faktasökningen var klar programmerade grupperna in den viktigaste informationen i en ScratchJr animation på iPad.

Hur gjorde ni?

 • Förkunskaper
 • Grupparbete
 • Forskning
 • Digital bildkonst
 • Programmering

Deltagare

Elever i årskurs 4 samt två lärare

Utvärdering

 • Skriftlig utvärdering av elevens egen insats i grupparbetet
 • Frågesport(prov) med frågor som eleverna själva gjort och där svaren går att hitta i gruppens animation

Material

 • Datorer
 • iPads

Fördelar

 • Baserat på vad eleverna är intresserade av
 • Grupparbete
 • Programmering
 • IT

Att utveckla

 • Tidsanvändning

Teamet

Nordsjö lågstadieskola