Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden

Utbildning 2030, Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden bygger upp vår gemensamma syn på den önskade framtiden. Vårt mål är att stärka Helsingforsbornas välbefinnande och goda lärande. Vi vill bygga upp en gemenskapsorienterad, trygg och jämlik fostran och utbildning. Glädjen i att lära sig syns i vår vardag. 

Våra mål för de kommande åren: 

  • Vi stärker kärnkunskaperna och -kompetensen samt utvecklingen av emotionella och kommunikativa färdigheter 
  • Vi arbetar för ett jämlikt lärande 
  • Vi säkerställer gemenskap, säkerhet och välbefinnande i vardagen 
  • Vi satsar på personalens kompetens och arbetshälsa 
  • Forskning och information styr vårt arbete 

I enlighet med stadsstrategin 2021–2025 kommer Utbildning 2030 att sträcka sig över flera fullmäktigeperioder som en del av strategin, budgeten, verksamhetsplanerna och den allmänna utvecklingen. Vi tar också upp den i framtida läroplaner och planer för småbarnspedagogik samt i examensgrunderna och planer för bedömningen av kunnande. Den vägledande principen är att Utbildning 2030 ger gemensamma riktlinjer och lämnar tydligt utrymme för lekparkernas, daghemmens, skolornas och läroinrättningarnas egna val.  

Publikationen Helsingfors lär sig – färdigheter för framtiden

Utbildning 2030: Tillsammans skapar vi förutsättningar för bra lärande, välbefinnande och en hållbar framtid.