Mysteriet på “skolans namn”

Ett undervisningstillfälle som har element av escaperoom och Fort Boyard.

Målsättningar

 • förbättra läsförståelse
 • träna samarbete
 • träna gruppanda
 • förbättra problemlösningsförmåga
 • öva räknesättens ordningsföljd
 • träna perceptionsförmåga

Vad gjorde ni?

Eleverna delas in i grupper med tre elever. Undervisningstillfället inleds med ett brev åt varje grupp. I brevet presenteras uppgiften. De har fått ett brev var en vetenskapsmans namn är skriven i kyrilliska bokstäver och de ska ta reda på vem de läser om.

I första uppgiften har de en text där vissa bokstäver är skrivna i fetstil. De bokstäverna bildar ordet “under pulpeten”. Under pulpeten hade jag tidigare klistrat fast följande ledtråd.

Under pulpeten finns det en gåta eller en uppgift som leder till följande gömställe. Jag hade t.ex. en gåta om en radio och under radion i en korridor fanns det ett kuvert med nästa uppgift.

Eftersom vetenskapsmannen vi jobbade med handlade om radions uppfinnare, så ledde nästa uppgift också till en låda utanför skolans centralradio.

Från centralradion ledde ledtrådarna ut ur skolan till en närliggande skog. I skogen finns en uppgift i matematik. Svaret i uppgiften motsvarade numret på det klassrum där sista uppgiften finns.

I klassrummet med den sista uppgiften får grupperna ett pussel och när de löst pusslet så ser det en bild med uppfinnarens fotografi och namn.

Hur gjorde ni?

 1. Ett brev med första uppgift.
 2. En text om Nikola Tesla och Guglielmo Marconi. Innehåller ett hemligt meddelande.
 3. Ledtråd som leder till en radio.
 4. Ledtråd som leder till centralradio
 5. Ledtråd som leder till jättegryta i skogen.
 6. Matematikuppgift som leder till ett klassrum.
 7. Ett pussel som ger svar på vem de läst om och lärt sig om.

Deltagare

 • Elever i åk 5 och 6.

Utvärdering

 • självutvärdering 
 • kompisutvärdering

Material

 • faktatexter från nätet
 • gåtor och ledtrådar jag skapat själv

Fördelar

 • Eleverna måste stanna upp och tänka.
 • Eleverna är tvugna att hitta sina styrkor.
 • Eleverna måste dela med sig av sina kunskaper.

Att utveckla

 • Hur man ska kunna stöda och övervaka en stor mängd elever samtidigt.

Teamet

Kottby lågstadieskola