På kulturstigarna finns kultur för alla

På kulturstigarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet finns evenemang, konst, böcker, fester, teater och till och med cirkus.

Kulturstigarna bildar en helhet som löper genom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Med hjälp av kulturstigarna kan man se till att barnen och ungdomarna får ta del av kultur i olika former samt får möjligheter att själva skapa kultur. Kulturstigarna är en av åtgärderna i Helsingfors stads plan för kulturfostran.

Innehållen i kulturstigarna förverkligas i samarbete med utomstående aktörer eller i den egna enheten/skolan, genom att utnyttja material som står till buds. När du planerar innehåll och besök kan du exempelvis bekanta dig med KultusHelsinki Design Week, Konsertcentralen, Utställningar och museer och Kulturhus.

Kulturstigen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

I kulturstigen finns det förslag på kulturinnehåll för barn i olika åldersgrupper. Grupperna inom småbarnspedagogiken kan förverkliga mer än ett besök eller evenemang per åldersgrupp. De besök som ingår i kulturstigen kan bestå av konstnärligt arbete eller kan fungera som en inspiration för konstnärligt arbete.

Kulturstigen för den grundläggande undervisningen

I kulturstigen finns det ett förslag för varje årskurs till vilket är kopplat de delområden av den mångsidiga kompetensen som förverkligas vid ett besök till det föreslagna stället/evenemanget. Tanken är dock att skolorna själva skall kunna redigera innehållet i stigen och även kunna planera in flera kulturbesök under läsåret.

Kulturstigen för andra stadiet

Syftet med kulturstigen för andra stadiet är att öka de studerandes välbefinnande genom konst- och kul­turupplevelser. Kulturstigens innehåll hör till delområdena inom mångsidig kompetens i gymnasierna och har anknytning till nyckelkompetenserna för livslångt lärande inom yrkesutbildningen. Kulturstigen för andra stadiet kan delas in i fem temaområden. I vilken ordning de förverkligas och var i studierna de förläggs kan variera från läroanstalt till läroanstalt och från examen till examen.