Naturland

Eleverna Nea, Anna, Ronja, Ida och Daniela från Nordsjö lågstadieskola deltog STEAM @ Stadi -utmaningstävlingen 2021–2022.

Teamet planerade och byggde med Minecraft en naturvänlig stad, Naturland, på utmaningen “Natur: Hurdana gynnsamma områden skulle vi kunna skapa för att bibehålla naturens mångfald i vår stad?”.

Video om Naturland

Nea, Anna, Ronja, Ida & Daniela, Nordsjö lågstadieskola, 2022