Valfria ämnen i årskurs 4-6

Målsättningar

I början var målsättningen att öka lärarnas möjligheter att föra ut eleverna i autentiska miljöer genom att få grupperna tillräckligt små. Därtill var målet att få eleverna delaktiga i planeringen av innehållet. Att utnyttja lärarnas specialintressen och styrkor i undervisningen.

Vad gjorde ni?

Eleverna planerade innehållet till en temahelhet de valt. Eleverna fick kunskaper och upplevelser som inte finns i ämnesbunden skolundervisning. Temahelheter har handlat om välmående, naturvetenskaper, kreativitet, vardagsmatematik och modersmål

Hur gjorde ni?

På våren föregående läsår gjordes det förfrågningar i åk 3-5 om vad de skulle vilja fördjupa sig i under följande år. Utgående från resultaten byggdes det upp tre helhetspaket under rubriker som Inne och Ute, Mellan pärmarna, Skolan vid havet, Vardagsmatematik. Eleverna i åk 4-6 valde två av tre givna helheter de vill delta i. De delades in i åldersblandade grupper på ca 10-15 elever. En temahelhet omfattade 2h/vecka i 9 veckor, sammanlagt 18 h. Dessa schemalades så, att hälften av eleverna hade sina valfria kurser på hösten och hälften på våren. Lärarna valde undervisningsgrupp utgående från sina styrkor och intressen.

Första gången användes 2 h till att planera hela perioden. Eleverna brainstormade olika möjligheter och redde ut vad som var möjligt att genomföra (priser, resetider, m.m.). Av möjliga förslag röstades de förslag som sedan genomfördes under perioden.

Deltagare

Elever i årskurs 4-6

Utvärdering

Gemensam diskussion och elektronisk enkät där elevernas åsikter omställts till grafik

Material

Varierar väldigt mycket beroende på gruppens tema. 

Fördelar

  • Stark elevmedverkan
  • Autentiska miljöer
  • Motiverade elever
  • Inspirerande upplevelser

Att utveckla

  • Kombinera med portfolio
  • Vidare öka elevernas delaktighet

Teamet

Degerö lågstadieskola