Elevens digitala lärstig

Bild: Riku Ounaslehto

I en föränderlig, digitaliserad och nätverksbunden värld är digital kompetens grundläggande färdigheter och digital kompetens en förutsättning för jämlikt deltagande.

Hösten 2023 har en reviderad version av elevens digitala lärstig för grundläggande utbildning publicerats.

Under åren 2024-2025 kommer lärsti även att utökas till småbarnsfostran och förskoleundervisning.