En naturvetenskaplig dag på universitetet

Ett studiebesök där eleverna deltar aktivt i olika workshops.

Målsättningar

 • Eleverna får en inblick i  nyttan med naturvetenskapliga kundskaper och vilka tillämpningsmöjligheter de ger.
 • Pröva på olika naturvetenskapliga metoder.
 • Bekanta sig med laboratoriemiljöer.

Vad gjorde ni?

 • Arbete i olika workshops med olika natuvetenskapliga teman
 • Dagen avslutades med en fysikshow

Hur gjorde ni?

 • Dagen genomfördes som ett samarbete mellan skolan och universitetet
 • Eleverna arbetade klassvis.

Deltagare

 • Samtliga elever i åk 8

Utvärdering

 • Ett lyckat besök
 • Eleverna nöjda

Material

 • Labbets eget material

Fördelar

 • Ett givande program som väckte intresse hos eleverna
 • Eleverna var intresserade
 • Nivå anpassades på ett lyckat sätt för åk 8
 • Besöket väl planerat
 • Eleverna var hela tiden aktiva i arbetet
 • Inspirerande dag

Att utveckla

 • För- och efterarbetet i skolan kunde utvecklas.

Teamet

Botby grundskola