STEAM @ Stadi

Bild: Aki Rask

STEAM är ett sätt att lära sig bland annat naturvetenskaper (biologi, fysik, kemi, geografi samt omgivningslära), matematik och teknologiska fenomen på ett aktivt sätt.

STEAM går ut på att tänka, undersöka, planera, testa, bygga, programmera och formge. I STEAM kombineras olika läroämnen och vetenskaper. Utöver ovan nämnda läroämnen är också t.ex. slöjd, bildkonst, musik och gymnastik möjliga inslag. Och historia eller varför inte filosofi. STEAM innebär att man lär sig tillsammans – också över lärostadiegränser och med det omgivande samhället.

STEAM är en akronym av initialerna i de engelska orden

  • Science (naturvetenskaper),
  • Technology (teknologi),
  • Engineering (ingenjörskonst, planerings- och formgivningsprocesser),
  • Arts eller All (färdighets- och konstämnen, humanistiska, samhälls- och åskådningsläroämnen/vetenskaper) och
  • Mathematics (matematik).

Se också: Elevens digitala lärstig

Elevernas färdigheter

Publikationer