Jingle Bells med iPad, Scratch och Makey Makey

Eleverna har lärt sig programmering på ett roligt sätt. Det har givit eleverna mersmak för programmering. Genom försök och misstag upptäckte både elever och lärare hur snabba de var på att lösa problemen. Eleverna spelar Jingle Bells på mandariner och det tänds ljus i julgranen på julfesten.

Målsättningar

Att eleverna lär sig programmering.

Att arbeta helhetsskapande med ett för eleverna intressant projekt. 

Att lära sig lösa olika problem på vägen och att lära sig teknologifostran.

Vad gjorde ni?

Lärarna satte sig först ner och planerade projektet. De provade själva och lärde sig via försök och misstag. Därefter fick eleverna börja arbeta både på dator och på iPad.

Hur gjorde ni?

Eleverna har använt både iPad och datorer under projektets gång. De har arbetat med det här under lektionerna i bildkonst, musik och matematik.

Deltagare

Eleverna i åk 7

Utvärdering

Projektet utvärderas av både elever och lärare efter julfesten då det är Grande Finale.

Material

MakeyMakey, datorer, iPads, Appar: Garage band, Scratch, julgran, mandariner, ljus

Fördelar

Eleverna och lärarna var ivriga och arbetade flitigt. Eleverna lärde sig snabbt mycket inom olika ämnen. Alla har lärt sig att lösa många problem.

Att utveckla

Att eleverna själva planerar något dylikt projekt från början till slut.

Teamet

Lärarna Richard Fogde, Fanny Hyrske och Johanna Perret, Åshöjdens grundskola