Vardagskompetenser som ämnesövergripande temahelhet

Förskolan, åk 1 och åk 2 samarbetade under en temavecka med temat “vardagskompetenser”. Eleverna gick runt i åldersblandade grupper till olika stationer som alla på olika sätt behandlade temat. Eleverna fick bland annat lära sig första hjälp, om hälsosamma livsvanor genom att bland lära sig vikten med att tvätta händerna samt tillreda fruktsallad, sortering, byktvätt genom spel och mycket mer!

Målsättningar

 • att samarbeta över åldersgrupperna
 • att lära sig olika vardagskompetenser

Vad gjorde ni?

Eleverna gick runt i åldersblandade stationer som behandlade temat “vardagskompetenser” ur olika perspektiv. I min station övade vi på att läsa tvättlappen på kläder, att sortera kläderna i rätt tvättkorg och att vika kläder, allt detta genom spel. I de andra stationerna fick eleverna bland annat göra fruktsallad, öva på första hjälpen, öva på sortering, plocka skräp från naturen samt pyssla checklistor på vad barnen kan hjälpa till med hemma.

Hur gjorde ni?

Samarbetet varade i 6 dagar, varje dag deltog eleverna i en station som tog ca 1h. Min station började med en finskspråkig barnvideo om byktvätt, som vi tittade på och diskuterade. Sedan kollade vi på en engelskspråkig video om ur man snabbt och enkelt viker en tröja. Sedan delades eleverna i mindre åldersblandade grupper, och di fick spela ett bordsspel, där de skulle alltid lyfta ett uppgiftskort då de kastat tärning och gått framåt. Uppgifterna kunde vara t.ex. “sortera tre klädesplagg i rätt bykkorg”, “Rita symbolen för får tvättas i 40 grader på tavlan”, ” vik en tröja” eller “kolla på tvättlappen på din tröja, får den strykas?”. De äldre eleverna hjälpte förskolebarnen med att läsa och utföra uppgifterna.

Deltagare

Förskolan, åk 1 och åk 2

Utvärdering

Eleverna fick mångsidigt göra olika saker inom temat vardagskompetenser, förskolebarnen fick jobba tillsammans med skolbarnen inne i skolklasser och skolbarnen fick ta hand om de yngre eleverna. Eleverna var lugna och mer koncentrerade då grupperna var åldersblandade. Lärarna kunde koncentrera sig på att ha en station som de är “experter” på, och kunde utveckla stationen vid behov vartefter. Tiden var passligt lång.

Material

För byktvätt stationen:

 • Kläder
 • 3 bykkorgar med kategorierna skrivna på (ljust, mörkt och kulört)
 • Bilder på symbolerna som finns i tvättlappen
 • Borsspel
 • Uppgiftskort
 • Spelknappar och tärningar

Fördelar

 • Läraren fick koncentrera sig på en station
 • Eleverna fick lära känna barn från andra klasser
 • Möjlighet för nya grupperingar

Att utveckla

 • ta eleverna med i planeringsarbetet

Teamet

Nordsjö lågstadieskola