Lukukorteista on moneksi – Toiminnallista matematiikkaa 1.–6. luokille

Lukukorteista on moneksi -opetusmateriaalikokonaisuus on suunniteltu 1.–6. luokille toiminnallisen matematiikan opetukseen. Pohjana ovat 1.–6. luokkien matematiikan peruslaskutoimitukset ja keskeiset käsitteet. Opetusmateriaalia on helppo soveltaa kaikille oppijoille lapsista aikuisiin.

Toiminnallisuutta on helppo toteuttaa osana oppituntia tai koota koko oppitunnin kokonaisuudeksi. Materiaalin toiminnalliset mallit on tehty sovellettaviksi ja parhaimmillaan niiden pohjalta syntyy uusia oivalluksia ja ideoita.

Toiminnallisilla opetusmenetelmillä pyritään huomioimaan erilaiset oppijat, vahvistamaan vuorovaikutustaitoja, hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä ja lisäämään fyysistä aktiivisuutta oppitunnilla. Toiminnallisessa opetuksessa opitaan, kerrataan ja vahvistetaan matematiikan keskeisiä käsitteitä.

Materiaali myös tukee ja lisää kielitietoisuutta.