STEAM käytännössä: Koulun oma teknologiapolku

Mm. Aurinkolahden peruskoulussa on rakennettu ja pitkään toteutettu koulun omaa teknologiapolkua.

Polku jäsentää opetussuunnitelmaa ja määrittää eri oppiaineiden työnjakoa teknologiaopetuksessa.

Opettajien digitaalisessa työtilassa on jaettu dokumentti, jossa näkyy vuosiluokittain ja oppiaineittain teknologiaan liittyvät OPS-tavoitteet ja -sisällöt sekä esimerkkiaktiviteetteja niihin liittyen.

(Lisäksi teknologia-painotusluokille on oma, monipuolisempi polkunsa.)