Onko se joku taika-aine? Haistetaan sitä! – Tarinallista tiedekasvatusta lapsille

Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa koekäytettiin vuosina 2020–2021 tiedekasvatuksen digitaalista Kide Science -materiaalia.

Materiaali on kehitetty Kide Sciencen yhden perustajan, tutkijatohtori Jenni Vartiaisen väitöstutkimuksen tulosten perusteella. Vartiaisen tutkimus liittyi siihen, kuinka pienet lapset voivat oppia tiedettä leikillisissä oppimisympäristöissä. Materiaali pitää sisällään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnitellut verkkokoulutukset ja tuokiomateriaalit tiedekasvatuksen toteuttamiseen lasten kanssa. Materiaalia voi käyttää sellaisenaan tai valita omaan toimintaan sopivat osuudet.

Kide Sciencen materiaali avaa lapsille mahdollisuuksia tutustua tiedekasvatuksen maailmaan leikillisin ja tarinallisin keinoin. Lapset pääsevät yhdessä aikuisen kanssa ratkomaa oikeita tieteellisiä ongelmia, joita tarinamaailma Supralaaksossa kohdataan. Muun muassa sähköön, kemiallisiin reaktioihin ja muotoihin, sekä rakenteisiin tutustutaan mielikuvitushahmojen kanssa. Tärkeimpänä niistä ehkäpä Robotti-Hoseli, joka kaipaa lasten apua tieteellisiin pulmiin.

Opettajan kokemuksia materiaalin käytöstä lapsiryhmässä

Varhaiskasvatuksen opettaja Elsa Raittinen oli yksi tiedekasvatusmateriaalin kokeiluun osallistuneista. Elsa kertoo innostuneena, kuinka nopeasti materiaalin tarinallisuus, visuaalisuus ja mielikuvitushahmot veivät mennessään. ”Lapset oikein alkoivat odottaa, koska Robotti-Hoseli taas tavataan ja robotista jutellaan paljon.” Elsa arvostaa materiaalissa sitä, että se tukee positiivista pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. ”Lapsille on muodostunut tärkeäksi se, että nimenomaan he saavat auttaa Robotti-Hoselia yhdessä.”

Materiaalin käyttöönottamiseen Elsa kannustaa kollegoitaan rohkeasti. ”Alkuun voi mietityttää materiaalin käyttö, jos tiedekasvatusta ei ole ennen toteuttanut pedagogisessa toiminnassa. Mutta itse tajusin sen, miten helppoa tämän materiaalin kautta oli aloittaa tiedekasvatus lasten kanssa. Tiedekasvatuksesta opitaan yhdessä lasten kanssa, ja toiminta on selkeästi rikastuttanut lasten ajattelua ja oppimista.”

Elsa pohtii, miten tämä materiaali on edistänyt lasten laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä arkipäivän ilmiöistä. ”Pidettyjen tiedetuokioiden kautta lasten päättelykyky on kehittynyt. Lapset osaavat myös kyseenalaistaa ja alkavat luonnostaan ratkaista käsillä olevaa tieteellistä ongelmaa.”

Elsa kokee, että tämänkaltainen toiminta myös kiinnostaa lapsia paljon ja auttaa keskittymään. ”Lapset ovat rauhallisia siinä ja motivoituneita selvittämään yhdessä kulloinkin aiheena olevaa pulmaa. Lapset saavat tärkeitä onnistumisen kokemuksia siitä, kun itse saavat selvittää asioita.” Elsa kokee, että tämä materiaali on ollut myös itselle mielekäs lisä työhön. ”Tämä on älyttömän kivaa tekemistä, Kide-päivät ovat viikon parhaita päiviä!”

Elsa Raittinen kertoo erityistarpeisten lasten kanssa työskentelystä Kide Science -materiaalin parissa podcastissa Se on lastenleikkiä!

Materiaalin kokeilu vuonna 2020 toteutettiin osana Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittamaa Ketteriä kokeiluja LUMATE-osaamiseen -hanketta.