STEAM käytännössä: Monialaiset, ilmiöpohjaiset kokonaisuudet fysiikan ja kemian opetuksessa

Valokuva, jossa oppilaiden rakentamia soittimia.

Mitä? 

Jokainen oppilas suorittaa osana fysiikan ja kemian opintojaan monialaisia, ilmiöpohjaisia opintokokonaisuuksia, esimerkiksi:

 • 7. lk. soittimien rakentaminen
 • 7. lk. mittaaminen, tieteen historia
 • 8. lk. avaruus

Miten kytkeytyy OPS:in tavoitteisiin ja sisältöihin?

Esimerkkinä 7. lk. soittimien rakentaminen:

 • L5 (tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
 • Fysiikka T1, T2, T3, T5, T7, T9, T10, T12, T15
 • Fysiikka S1 (luonnontieteellinen tutkimus – rakentaminen voidaan toteuttaa tutkimuksellisemminkin)

Kenelle? 

Vuosiluokkien 7 – 9 oppilaat

Miten?

Esimerkkinä 7. lk. soittimien rakentaminen:

 • Sopii hyvin 7. luokan fysiikan opintojen yhteyteen, kun opiskellaan ääneen liittyviä asioita.
 • Suunnitellaan jokin soitin, joka rakennetaan. Paljon ideoita ja ohjeita itse tehtäviin soittimiin löytyy esimerkiksi YouTubesta.
 • Soittimesta voi mitata sen äänen taajuuden. Äänen taajuuden mittaamiseen löytyy useita sovelluksia.

Valokuvissa esimerkkeinä purkkibasso, rumpu ja pan-huilu. Lisäksi esimerkki marakassin äänen taajuuden mittauksesta. (Marakassilla ei saada soitettua yksittäisiä säveliä, vaan se värähtelee usealla taajuudella. Esimerkiksi pianolla saataisiin selkeämmin yksittäinen sävel näkyviin.)

Milloin?

 • kokonaisuudet on toteutettu kiertävänä pajaopetuksena
 • opettajat ovat suunnitelleet aikataulun aina lukuvuoden alussa

Onnistumiset?

 • jokainen yläkoulun oppilas on osallistunut
 • monialaisuutta ja uudenlaisia lähestymistapoja fysiikan ja kemian opetukseen
 • OPS:in mukaista toimintaa!

Kehittämistarpeet?

 • suunnitteluun ja aikatauluttamiseen täytyy varata opettajien aikaa erityisesti ensimmäisenä vuonna 
 • muutoksia tulossa, koska koulun jaksojärjestelmä muuttumassa

Toteuttajayksikkö

Pitäjänmäen peruskoulu