Pakohuonepeli 2. luokalla

Kehitimme pakohuonepelin, jossa oppilaat harjoittelivat 2. luokan keskeisiä asioita.

Tavoitteet

 • Monilukutaito: erilaisten tekstilajien tulkinta (mm. kuva, asiateksti, päiväkirjateksti, kartta).
 • Matematiikka: yhteen- ja vähennyslasku, soveltavat tehtävät, mittaaminen, kellonajat, koodaus, taulukko, ongelmanratkaisu.
 • Ympäristöoppi: sää ja kartta.
 • Sosiaaliset taidot: Yhdessä toimiminen, vuoron odottaminen, ryhmän eri rooleissa toimiminen

Mitä tehtiin?

Oppilaat pelasivat pakohuonepeliä, jossa heidän tehtävänään oli selvittää, ketkä ovat tulossa juhlimaan Punahilkan syntymäpäiviä. Selvittääkseen tehtävän, oppilaiden tuli ratkaista erilaisia ongelmia, jotka liittyivät matematiikkaan, äidinkieleen ja luokassa olleeseen Kartalla-ilmiöjaksoon.

Miten tehtiin?

Opettajat keksivät kehyskertomuksen ja päättivät, minkä tyyppisiä tehtäviä pakohuonepeli pitäisi sisällään. Jokainen opettaja kehitti 2-3 erilaista tehtävää, jotka sitten koottiin yhteen huoneeseen. 

Oppilaat pelasivat peliä viiden hengen ryhmissä. Mukana oli aikuinen, joka antoi heille tarvittaessa lisävihjeitä.

Osallistujat

2. luokan luokanopettajat kehittivät ja rakensivat pelihuoneen omille oppilailleen.

Arviointi

– Opettaja havainnoi, miten oppilaat työskentelivät ryhmässä, miten he osasivat 2. luokan keskeisiä asioita sekä ratkaista ongelmia.

Materiaalit

 • tehtävämonisteet
 • numerokoodilukkoja ja avainlukkoja
 • lukittavia purkkeja tai muita esineitä
 • Bee-Bot ja sen alusta
 • mittaustarvikkeita
 • muuta rekvisiittaa

Plussat

 • Oppilaat tykkäsivät pelistä kovasti.
 • Koska oppilaita oli paikalla kerrallaan vain viisi, opettajalla oli hieno mahdollisuus tehdä havaintoja oppilaiden ongelmanratkaisukyvyistä ja yhteistyötaidoista.
 • Opettajatkin innostuivat uudenlaisesta työtavasta.
 • Oppilailla oli mahdollisuus näyttää sellaisiakin vahvuuksiaan, joita ei koulun muussa arjessa välttämättä huomaa.

Kehitettävää

 • Tehtävien määrää ja vaikeusastetta kannattaa miettiä tarkasti etukäteen.
 • Peli kannattaa kokeilla etukäteen, jos vain mahdollista.
 • Helpottaa, jos pelin voi rakentaa tilaan, josta sitä ei tarvitse purkaa joka päivä pois.
 • Myös pelin kehittämiseen ja pelaamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Tiimi

Ressun peruskoulu