Esi- ja alkuopetuksen kielitietoista yhdessä oppimista: Unelmien koulu -projekti

Valokuva opettajan laatimasta kuvasanastosta
Opettajan valmistama kuvasanasto keskustelun tueksi

Toiminnan keskeinen sisältö

Puotilan ala-aste saa uuden koulurakennuksen syksyllä 2022. Samaan rakennukseen muuttavat myös Puotilan päiväkodin esiopetusryhmät. Lukuvuonna 2021–22 esi- ja alkuopetuksen ryhmät toteuttivat yhteisen projektin ”Unelmien koulu”.

Aluksi oppilaat kokoontuivat yhteen unelmoimaan ja ideoimaan, millaisessa koulussa he haluaisivat opiskella. Jokainen sai piirtää kuvan omasta unelmien koulustaan. Seuraavassa tapaamisessa oppilaat esittelivät unelmien koulu -piirroksiaan toisille ja kertoivat, mitä heidän unelmien koulussaan olisi. Esikoululaiset saivat kysellä koululaisilta, millaista koulussa on ja mitä siellä tehdään.

Oppilaat rakensivat pienoismalleja unelmiensa koulusta. Pienoismallit koottiin yhteen näyttelyyn koulun kirjastoon. Näyttelyä katsomaan kutsuttiin eskareiden ja koululaisten lisäksi myös huoltajia.

Keskeiset sisällölliset tavoitteet

 • Opetellaan käyttämään erilaisia materiaaleja ja tutustutaan erilaisiin työskentelytapoihin.    
 • Käsityöprosessi – suunnitellaan, toteutetaan ja saadaan työ valmiiksi

Kielelliset tavoitteet ja keskeistä opittavaa sanastoa

 • kertominen ja kuvaileminen
 • sanastoa: kouluun ja opiskeluun liittyvä sanasto

Kielellinen tuki ja eriyttäminen

 • kouluun liittyvän sanaston käsittely etukäteen (esim. kuvasanasto)
 • sanasto oppilaalla mukana yhteisellä tunnilla kommunikointivälineenä

Toisten lasten merkitys

 • Osallisuuden tunne vahvistuu ryhmän yhteisen toiminnan kautta.
 • Toimintaan on helppo osallistua myös vähäisellä suomen kielen taidolla.
 • Kieltä opitaan myös ikätovereilta, ei vain aikuisilta.

Opettajien roolit

Opettaja näyttää oppilaille kuvia erilaisista koulurakennuksista ja johtaa yhteistä keskustelua unelmien koulusta. Opettajat ohjaavat oppilaita kuvittelemaan unelmien koulua ja piirtämään siitä kuvan. Opettajat auttavat oppilaita pienoismallien suunnittelussa ja rakentamisessa. S2- tai muu opettaja voi valmistaa kielellistä tukea tarvitseville oppilaille kuvasanaston kouluun liittyvästä sanastosta.

Materiaalit

 • kuvia erilaisista rakennuksista keskustelun ja mielikuvituksen virittäjäksi
 • piirustusvälineet
 • erilaista (kierrätettyä) rakennusmateriaalia pienoismallien rakentamista varten

Oppimisympäristössä huomioitavaa

 • turvallinen ja riittävän tilava rakenteluympäristö
 • säilytystilaa pienoismalleille
 • näyttelytila

Projektin suunnittelu ja toteutus: Puotilan ala-asteen ja päiväkoti Puotilan opettajat