Esi- ja alkuopetuksen kielitietoista yhdessä oppimista: Ruma ankanpoikanen

Valokuva askarrellusta joutsenesta.
Esi- ja alkuopetuksen yhteinen taideteos ”Joutsen”.

Toiminnan keskeinen sisältö

Luetaan satu Ruma ankanpoikanen. Sadun jälkeen nimetään ja keskustellaan erilaisista tunteista, joita sadussa on. Sadun käsittelyn jälkeen tehdään satuun liittyvä yhteinen taideteos ”Joutsen”. Taideteoksen ympärille kerätään joutsen-sana kaikilla oppilaiden puhumilla kielillä.

Keskeiset sisällölliset tavoitteet

 • tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen
 • kädentaitojen harjoittelu

Kielelliset tavoitteet ja keskeistä opittavaa sanastoa

 • tarinan kuunteleminen
 • tarinasta keskusteleminen
 • sanastoa: ankka, niitty, hanhi, joutsen, lampi, maanviljelijä, ruma, kaunis, tunnesanastoa

Kielellinen tuki ja eriyttäminen

 • kuvalliset tunnekortit, tunteiden esittäminen ilmein ja elein
 • sadun keskeisen sanaston läpikäyminen ennen sadun lukemista (esim. kuvasanalista)
 • yksinkertaistettu sarjakuva sadun tapahtumista
 • sadun kuuntelu omalla kielellä

Toisten lasten merkitys

 • Osallisuuden tunne vahvistuu ryhmän yhteisen toiminnan kautta.
 • Kieltä opitaan myös ikätovereilta, ei vain aikuisilta.
 • Toimintaan (taideteos) on helppo osallistua myös vähäisellä suomen kielen taidolla.

Opettajien roolit

Opettaja lukee Ruma ankanpoikanen -sadun ja ohjaa sen jälkeen yhteistä keskustelua. Opettajat kertovat ja näyttävät askartelutyön ohjeet ja varmistavat, että kaikki ymmärtävät, mitä pitää tehdä. S2- tai muu opettaja voi käydä sadun pääpiirteet läpi etukäteen niiden oppilaiden kanssa, joiden suomen kielen taito ei välttämättä riitä sadun ymmärtämiseen yhteisessä lukuhetkessä. Ymmärtämisen tueksi voidaan tehdä kuvasanalista. Satu voidaan myös lukea/kuunnella oppilaan omalla kielellä, jos mahdollista (esim. Lukulumo). Myös tunnesanastoa on hyvä harjoitella etukäteen.

Materiaalit

 • Ruma ankanpoikanen -satu ja siihen liittyvät kuvat
 • kuvalliset tunnekortit
 • askartelumateriaalit
 • kuvasanalista tai muu kuvallinen tukimateriaali

Oppimisympäristössä huomioitavaa

 • esi- ja alkuopetuksen oppilaat voivat istua vierekkäin, jolloin taitavammat pystyvät auttamaan toisia
 • askartelutyön eri vaiheet näkyvillä esim. taululla

Suunnittelu ja toteutus: Herttoniemenrannan ala-asteen ja päiväkoti Tuorinniemen opettajat