OECD publicerade sin nyaste studie om barns och ungas socioemotionella färdigheter – Helsingfors deltog för andra gången  

OECD:s andra internationella studie om barns och ungas sociala och emotionella färdigheter har färdigställts. Helsingfors stads grundskolor, gymnasier och det finska yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto deltog tillsammans med 14 andra länder i den massiva studien, där bland andra cirka 5 000 barn och unga från Helsingfors, deras föräldrar, lärare och läroinrättningarnas rektorer svarade på en rad frågor förra hösten. 

Detta var den andra OECD-studien om socioemotionella färdigheter. Helsingfors deltog också i OECD:s första undersökning som mätte socioemotionella färdigheter 2019, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten för år 2019 och 2023.  

OECD använder en referensram med femton sociala och emotionella färdigheter inom fem delområden: utförande av uppgifter, emotionell reglering, samarbete, öppenhet, samt interaktion med andra.