Ilmiöoppimisen työvälineet

Ilmiöoppiminen on jaettua asiantuntijuutta, tutkivaa otetta, oppijalähtöisyyttä ja monitieteisyyttä. Hyödynnä ilmiöoppimisen suunnittelun ja toteutuksen sekä oppimisen arvioinnin tueksi kehitetyt työvälineet!

Ilmiöoppimisen työvälineet toimivat digitaalisesti tai tulostettuna ja niitä voi muokata vastaamaan oppijoiden oppimistilanteita ja -tarpeita. Toivomme näiden työkalujen mahdollistavan innostavan ja yhteisöllisen prosessin, jossa oppijoilla on aikaa ihmetellä, tutkia, löytää, innostua ja hämmästyä. Inspiroivia hetkiä ilmiöoppimisen parissa!

Ilmiöoppimisen kortit

Kortit ohjaavat keskittymään prosessin kannalta keskeisiin asioihin ilmiöoppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Suunnittelutyökalut

Arvioinnin työvälineet

Työvälineet on kehitetty Ilmiöpohjaisen oppimisympäristön mallintaminen -hankkeessa, jota rahoitti Opetushallitus.