Verktyg för fenomenbaserad inlärning

Fenomenbaserad inlärning kännetecknas av utbyte av expertis, ett undersökande grepp, lärandeorientering och tvärvetenskaplighet. Utnyttja de verktyg som har tagits fram som stöd för planering, genomförande och bedömning av fenomenbaserad inlärning.

Vi har tagit fram nya verktyg för planering, genomförande och bedömning av fenomenbaserad inlärning (också kallad helhetsskapande inlärning). Alla verktyg kan användas digitalt eller i utskriftsform, och de kan anpassas för olika inlärningssituationer och -behov. Vi hoppas att dessa verktyg möjliggör en inspirerande och gemenskaps-baserad process, där de lärande har tid att förundras, undersöka, bli intresserade och förvånas. Vi önskar er alla inspirerande stunder med den fenomenbaserade inlärningen!

Kort för fenomenbaserad inlärning

Då den fenomenbaserade inlärningen planeras, genomförs och bedöms med hjälp av korten, riktas fokus på sådant som ur processynvinkel är väsentligt.

Planeringsverktyg

Verktyg för bedömning