Kestävä ruoka

Tavoitteet

 • Ymmärtää ruuantuotannon ja ruuan yhteyksiä kestävään tulevaisuuteen.
 • Ymmärtää tapoja, joilla kestävää tulevaisuutta voi edistää omassa arjessa ruokaan liittyen.
 • Ymmärtää, mitä tarkoitetaan hävikillä ja miten sitä voi arjessa vähentää.

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

 • TE1
 • GE1
 • YH1

Kuvaus

Osion aiheeseen johdattaa lyhyt tarina, johon kannattaa tutustua ensimmäisenä. Tarinan lukemisen jälkeen opiskelijat voivat tehdä tarinaan liittyvän pohdintatehtävän. Tarina on merkitty Thinglinkiin kirja-symbolilla. 

Kestävä ruoka –osiossa käsitellään ruuantuotantoa, kestävää ruokaa sekä sitä, miten ruokaan liittyvät valinnat linkittyvät kestävyyteen. Ruoka on yksi keskeisistä arkisista kestävään tulevaisuuteen vaikuttavista asioista. Ruuantuotanto on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista kasvihuonekaasujen aiheuttajista, minkä lisäksi siihen liittyy muitakin ekologisia ja sosiaalisia kysymyksiä. Osiossa käsitellään ruokaa eri teemoissa:

 • ruuantuotantoon ja kestävään tulevaisuuteen liittyvät käsitteet
 • globaali ruokajärjestelmä ja arjen valinnat
 • ruuantuotanto ja kestävä tulevaisuus
 • vaikuttaminen kestävän ruuan puolesta
 • ruuan pakkausmerkinnät ja sertifikaatit
 • ruokavaliot ja kestävä tulevaisuus
 • ruokahävikki ja sen vähentäminen
 • vaihtoehtoisia tapoja ostaa ja tuottaa ruokaa

Thinglink: Kestävä ruoka

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa on Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Lisämateriaalit

Open ruokaopas –sivustolla on tietoa eri oppiaineiden näkökulmista vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta: https://openruokaopas.fi/. Sivuston on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry yhteistyössä WWF:n kanssa.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL:in toteuttaman Toivoa ja toimintaa –hankkeen sivuilta löytyy tietoa myös ruuantuotantoon, kestävään tulevaisuuteen ja esim. kouluruokailuun vaikuttamiseen liittyen: https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/

Halutessaan voi tutustua tarkemmin urheilijan kasvisruokavalioissa huomioitaviin asioihin terveurheilija.fi-sivulla: https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/kasvisruokavaliot-urheilijalla/

Tehtävät

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää.  

Wordwall –tehtävät 

Osana materiaalia on tehty myös Wordwall-sovelluksen avulla interaktiivisia tehtäviä opiskelijoille. Osa tehtävistä on upotettu Thinglink-alustalle.

Voit halutessasi käyttää myös Wordwall-tehtäviä opetuksen tukena. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ne voi heijastaa näytölle ja tehdä ryhmän kanssa yhdessä.

Aineiston lähteet

Vastuullinen ruoka, kestävä ruuantuotanto: https://openruokaopas.fi/

Ruuantuotantoon liittyviä käsitteitä: https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/

https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ky

Ruuantuotannon vaikutukset, vastuulliset ruokavalinnat: https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/

Ruuan ympäristövaikutukset: https://wwf.fi/ruoka/ruuan-ymparistovaikutukset/

Planetaarinen ruokavalio ja ruokavalion kestävyys: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/terveellinen-ruokavalio/ruokavalion-kestavyys-ja-terveys

Ruokaturva: https://openruokaopas.fi/yhteiskuntaoppi/

https://mmm.fi/ruokaturva

Vaikuttaminen/ruokakansalaisuus: https://openruokaopas.fi/terveystieto/#kohti-ruokakansalaisuutta

WWF Nuoret. 2020. Inspiroidu, syö ja vaikuta: Nuorten opas vaikuttamiseen ja vastuullisiin ruokavalintoihin. https://wwfnuoret.fi/2020/12/18/vaikuta-ruokavalinnoilla-esittelyssa-wwf-nuorten-vaikuttamisopas-ja-kirje/

Planetaarinen ruokavalio: Willet, Walter ym. (2019) Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet. Volume 393, Issue 10170, 2–8 February 2019, Pages 447–492.

Kasvisruokavaliot: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01198

Ruuan pakkausmerkinnät: https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/vastuullisuus-ruokaketjussa/

https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/vastuullinen-kuluttaminen-ruokavalinnat/

Kasvisruokavaliot ja urheilu: https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/kasvisruokavaliot-urheilijalla/

https://wwfnuoret.fi/proteiinimyytti/

https://vegaaniliitto.fi/tietoa/urheilijan-ruokavalio/

Ruokahävikki: https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/ruokahavikki/

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/

https://www.hsy.fi/ymparistotieto/projektit-ja-hankkeet/circular-hood-food/toinen-kattaus/

https://www.hsy.fi/ymparistotieto/tiedotteet/huippuravintoloiden-kikat-kotikeittioon–toinen-kattaus-minimoi-ruokahavikin2/

https://www.hel.fi/uutiset/fi/helsinki/huippukokkien-vinkeill-hillita-ruokahavikkia

Yle. Pärssinen, M. 8.3.2021. Ruokahävikki vastaa jopa kymmenesosaa maailman kasvihuonekaasuista – Suomessa ruokahävikki on keskimääräistä vähäisempää: https://yle.fi/uutiset/3-11822724  

Ruokahävikin vähentäminen: https://www.kuluttajaliitto.fi/blog/2022/01/19/ruokahavikista-eroon-arkisella-suunnittelulla/

Ruokahävikki, kaupungin ilmastotyö: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/hilineutraalin-helsingin-tekijat-meri-mathlin-tuo-ilmastoystavallista-ruokaa-palvelukeskus-helsingin-ruokalistoille

https://helsinginilmastoteot.fi/kaupungin-ilmastotyo/ruokahavikin-vahentaminen/

Lähiruoka: https://mmm.fi/lahiruoka

Tuottajilta ostaminen, vaihtoehtoiset ruuan oston tavat: https://openruokaopas.fi/vastuulliset-ruokavalinnat/    

Brander, N., Hiekka, S., Paarlahti, A., Ruth, C. ja Ruth, O. 2021. Manner 1: Maailma muutoksessa. Helsinki: Otava.

Suviranta, L., Orkovaara, P., Reinikkala, P., Karas, A., Antikainen, J. & Nurmi, A. 2021. Terve 1: Terveys voimavarana. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. ja Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsinki: Otava.

Suomen Partiolaiset. Merenheimo, T. 25.1.2022. Suomen partiolaisten tapahtumissa siirrytään kasvisruokaan. https://www.partio.fi/ajankohtaista/suomen-partiolaisten-tapahtumissa-siirrytaan-kasvisruokaan/

Helsingin kaupunki. 2.11.2021. Kaupungin tilaisuuksissa tarjoillaan jatkossa vain sesongin mukaista kasvisruokaa ja vastuullisesti pyydettyä lähikalaa – liharuoista ja kertakäyttöastioista luovutaan. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupungin-tilaisuuksissa-tarjoillaan-jatkossa-vain-kasvisruokaa-ja-vastuullisesti-pyydettya-lahikalaa

Ilta-Sanomat. Turunen, P. & Lapintie, N. 2.11.2021. Helsingin linjaus lihansyönnin lopettamisesta sai somen kierroksille – kansanedustaja ilmoitti jo boikotin. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008377755.html