Hållbar mat

Mål

 • Att förstå sambanden mellan livsmedelsproduktion och mat och en hållbar framtid.
 • Att förstå de sätt, med vilka man kan främja en hållbar framtid i den egna vardagen när det gäller mat.
 • Att förstå vad som avses med matsvinn och hur matsvinn kan minskas i vardagen.

Läroämnen som ingår i avsnittet

 • HÄ1
 • GE1
 • SL1

Beskrivning

Som introduktion till avsnittets tema finns en kort berättelse, som vi rekommenderar att man läser först. Efter det kan de studerande göra en liten reflektionsuppgift som knyter an till berättelsen. Berättelsen har markerats på Thinglink med bok-symbolen. 

I avsnittet om hållbar mat behandlar vi livsmedelsproduktionen, hållbar mat och hur våra val kring mat är förknippade med hållbarhet. Mat är en av de mest centrala vardagliga sakerna som påverkar en hållbar framtid. Livsmedelsproduktionen är globalt en av de största orsakerna till växthusgaser och med den är också andra ekologiska och sociala frågor förknippade. I avsnittet behandlas mat utifrån olika teman:

 • begrepp inom livsmedelsproduktion och hållbar framtid
 • det globala livsmedelssystemet och våra val i vardagen
 • livsmedelsproduktion och en hållbar framtid
 • påverkan för hållbar mat
 • förpackningspåskrifter på livsmedel och certifikat
 • alternativa kosthållningar och och en hållbar framtid
 • matsvinn och att minska matsvinnet
 • alternativa sätt att köpa och producera mat

Thinglink: Hållbar mat

Tilläggsmaterial

På webbplatsen Open ruokaopas finns information om perspektivet inom olika läroämnen på ansvarsfull mat och hållbar livsmedelsproduktion. Webbplatsen har producerats av Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF rf i samarbete med WWF. https://openruokaopas.fi/ (på finska)

På webbplatsen för projektet Toivoa ja toimintaa (ung. Hopp och aktivitet) som genomförts av Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF rf finns också information om påverkan bland annat inom områdena livsmedelsproduktion, en hållbar framtid och skolmåltider: https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/ (på finska)

Den som vill kan läsa mer om vegetarisk kost för idrottare på webbplatsen terveurheilija.fi: https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/kasvisruokavaliot-urheilijalla/ (på finska)

Uppgifter 

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.  

Wordwall-uppgifter 

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på Thinglink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor

Ansvarsfull mat, hållbar livsmedelsproduktion: https://openruokaopas.fi/

Begrepp inom livsmedelsproduktion: https://www.sitra.fi/sv/ordbok/

https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ky

Livsmedelsproduktionens verkningar, ansvarsfulla matval: https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/

Matens miljökonsekvenser: https://wwf.fi/ruoka/ruuan-ymparistovaikutukset/

Planetär kost och kostens hållbarhet: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/terveellinen-ruokavalio/ruokavalion-kestavyys-ja-terveys

Tryggad livsmedelsförsörjning, livsmedelssäkerhet: https://mmm.fi/ruokaturva

Påverkan/matmedborgarskap: https://openruokaopas.fi/terveystieto/#kohti-ruokakansalaisuutta

WWF Nuoret. 2020. Inspiroidu, syö ja vaikuta: Nuorten opas vaikuttamiseen ja vastuullisiin ruokavalintoihin. https://wwfnuoret.fi/2020/12/18/vaikuta-ruokavalinnoilla-esittelyssa-wwf-nuorten-vaikuttamisopas-ja-kirje/

Planetär kost: Willet, Walter ym. (2019) Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet. Volume 393, Issue 10170, 2–8 February 2019, Pages 447–492.

Vegetarisk kost: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01198

Förpackningspåskrifter på livsmedel: https://openruokaopas.fi/maantiede/#tunne-merkinnat

https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/vastuullisuus-ruokaketjussa/

https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/vastuullinen-kuluttaminen-ruokavalinnat/

Vegetarisk kost och idrott: https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/kasvisruokavaliot-urheilijalla/

https://wwfnuoret.fi/2020/10/22/proteiinimyytti/

https://vegaaniliitto.fi/tietoa/urheilijan-ruokavalio/

Matsvinn: https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/ruokahavikki/

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/

https://www.hsy.fi/ymparistotieto/projektit-ja-hankkeet/circular-hood-food/toinen-kattaus/

https://www.hsy.fi/ymparistotieto/tiedotteet/huippuravintoloiden-kikat-kotikeittioon–toinen-kattaus-minimoi-ruokahavikin2/

https://www.hel.fi/uutiset/fi/helsinki/huippukokkien-vinkeill-hillita-ruokahavikkia

Yle. Pärssinen, M. 8.3.2021. Ruokahävikki vastaa jopa kymmenesosaa maailman kasvihuonekaasuista – Suomessa ruokahävikki on keskimääräistä vähäisempäähttps://yle.fi/uutiset/3-11822724 

Att minska matsvinnet: https://www.kuluttajaliitto.fi/blog/2022/01/19/ruokahavikista-eroon-arkisella-suunnittelulla/

Matsvinnet, stadens klimatarbete: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/hilineutraalin-helsingin-tekijat-meri-mathlin-tuo-ilmastoystavallista-ruokaa-palvelukeskus-helsingin-ruokalistoille

https://helsinginilmastoteot.fi/kaupungin-ilmastotyo/ruokahavikin-vahentaminen/

Närproducerad mat: https://mmm.fi/lahiruoka

Att köpa av producenter, alternativa sätt att handla mat: https://openruokaopas.fi/vastuulliset-ruokavalinnat/    

Brander, N., Hiekka, S., Paarlahti, A., Ruth, C. och Ruth, O. 2021. Manner 1: Maailma muutoksessa. Helsingfors: Otava.

Suviranta, L., Orkovaara, P., Reinikkala, P., Karas, A., Antikainen, J. & Nurmi, A. 2021. Terve 1: Terveys voimavarana. Helsingfors: Sanoma Pro Oy.

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. och Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsingfors: Otava.

Suomen Partiolaiset. Merenheimo, T. 25.1.2022. Suomen partiolaisten tapahtumissa siirrytään kasvisruokaan. https://www.partio.fi/ajankohtaista/suomen-partiolaisten-tapahtumissa-siirrytaan-kasvisruokaan/

Helsingfors stad. 02.11.2021. I fortsättningen serveras endast säsongsbetonad vegetarisk kost och ansvarsfullt fångad närfisk på stadens tillställningar – det avstås från kötträtter och engångsservis. https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunginkanslia/i-fortsattningen-serveras-endast-sasongsbetonad-vegetarisk-kost-och-ansvarsfullt-fangad-narfisk-pa-stadens-tillstallningar

Ilta-Sanomat. Turunen, P. & Lapintie, N. 2.11.2021. Helsingin linjaus lihansyönnin lopettamisesta sai somen kierroksille – kansanedustaja ilmoitti jo boikotin. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008377755.html