KAMU-utvärderingsverktyget

KAMU-utvärderingsverktyget är ett verktyg för utvärderingen av en inkluderande verksamhetskultur. Verktyget har utarbetats som en del av utvecklingsprojektet Utbildning för alla i Helsingfors, finansierat av Utbildnings- och kulturministeriet.

Med KAMU-utvärderingsverktyget (PDF) utvärderar man hur väl alla barn kommer med i småbarnspedagogisk verksamhet, det vill säga hur inkluderande småbarnspedagogiken är och hur den passar för alla.

KAMU:s utvärderingskriterier grundar sig på Utbildningsstyrelsens reflektionsverktyg för inkluderande småbarnspedagogik, kvalitetsindikatorer framtagna av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), grunderna för planen för småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik i Helsingfors. Utvärderingskriterierna styr en att granska en högklassig småbarnspedagogik.

Utvärderingverktyget är utarbetad som stöd för personalen inom småbarnspedagogik.