100 oivallusta mediareppuun!

Materiaali innostaa jokaista pienten lasten kanssa toimivaa kasvattajaa ja opettajaa sekä antaa uusia ideoita, näkökulmia ja työkaluja mediakasvatuksen ja digivälineiden käytön nivomiseen luontevaksi osaksi oman lapsiryhmän toimintaa.

100 oivallusta mediareppuun! (PDF)

Materiaali sisältää 100 pienempää ja suurempaa oivallusta, jotka ovat syntyneet yhdessä henkilöstön ja eri ikäisten lasten kanssa kokeillen. Materiaali on jaoteltu oppimisen alueiden mukaisesti.

Materiaaliin on koottu helposti toteutettavia ja käytännöllisiä ideoita. Osassa tarvitaan erilaisia välineitä (kuten iPad tai Bee-Bot-robotti), mutta osaan ei tarvita erillistä välineistöä.

Oivalluksia eskarista! – monilukutaitoa ja mobiilia oppimista edistämässä ja Oivalluksia varhaiskasvatukseen! -hankkeissa (2015-2017) kehitettiin yhdessä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä sekä vahvistettu varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista ja lasten monilukutaidon kehittymistä.