Retkeilytunnit tuovat vaihtelua oppilaiden opetukseen

Valmistavan opetuksen oppilaiden kanssa retkeillään viikoittain eri kohteissa koulun ulkopuolella. Osa vierailuista voi olla ihan vain retkityyppisiä ja osalle vierailuista voi suunnitella tarkempaa ohjelmaa.

Opetus järjestetään omana oppituntina (1-2 oppituntia kerrallaan) osana valmistavan opetuksen 24 vuosiviikkotuntia. Muille perusopetuksen oppilaille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua retkeilytunneille. Tuntien opetuksesta vastaavat esimerkiksi S2-opettaja ja luokanopettaja.

Vierailukohteiksi sopivat hyvin koulun lähialueen puistot ja muut luontokohteet. Lisäksi kirjasto tai lähikauppa ovat hyviä kohteita, sillä niissä voi käyttää jo opittua suomen kieltä. Retkiltä on hyvä ottaa kuvia, joita voidaan käsitellä koulussa oppitunneilla kun palautetaan retkellä koettua mieleen.

Käyttökuvaus

Retkituntimalli on toiminut meillä Pohjois-Haagassa hyvin. Käytännössä tunnit on järjestetty aina perjantaisin, kun yleisopetuksen tunnit ovat jo päättyneet. Oppitunneista on vastannut kaksi S2-opettajaa yhdessä. Tunneille ovat osallistuneet inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat.

Retkeily koulun ulkopuolella toimii siinäkin mielessä hyvin, että tällöin 24 vuosiviikkotunnista ei tule valmistavan oppilaille liian kuormittavia ja hieman muita pidempi koulupäivä on heille mielekäs.

Pohjois-Haagan ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Pohjois-Haagan ala-asteen koulu