Meriseikkailu! Toiminnallista esiopetusta liikkuen

Tavoitteet

 • Oppimisen kannalta tärkeiden havaintomotoristen taitojen kehittyminen
 • Osallisuus ja onnistumisen kokemukset
 • Yhteisölliset elämykset
 • Yhteistyötaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen
 • Omatoimisuuden tukeminen
 • Liikkumisen lisääntyminen hauskassa ja toiminnallisessa ympäristössä

Mitä tehtiin?

Lasten saamat vaikutteet peleistä ja muista eri medioista innostivat meitä kehittämään yhteistoiminnallista leikkiä ”Pirates of Caribian” hengessä. Ajatuksena oli lisätä ryhmän yhteenkuuluvuutta. Ryhmän ujoimmat ja hiljaisimmat lapset jäivät usein äänekkäämpien lasten varjoon. Havainto johdatti meitä kehittämään leikkiä, joka ei anna mahdollisuuksia tällaisille tilanteille. Halusimme lisäksi resursseista huolimatta harjoittaa isossa ryhmässä pienryhmätoimintaa, joka olisi toteutuessaan pedagogisesti laadukasta ja monipuolista esiopetusta.

Lasten kanssa kehitettiin leikki, jossa mediapelien tapaan edetään vaiheittain yksinkertaisesta alkutasosta vaikeampaan. Meriseikkailu rakentuu kokonaisvaltaiselle oppimiskokemukselle, jossa erilaiset tiedolliset sisällöt ja taidot yhdistyvät monipuoliseen liikkumiseen. 

Miten tehtiin?

Edetäkseen seikkailussa, lasten täytyy selvitä kustakin vaikeustasosta eli oppia tason vaatimat säännöt, tiedot ja taidot. Leikkiä on helppo rikastuttaa musiikilla sekä laajentaa kädentaitoihin ja ilmaisuun valmistamalla rekvisiittaa, kuten karttoja, merirosvohattuja, kaukoputkia ja miekkoja. Tasoilla suoritettavia tehtäviä voi keksiä lisää mielin määrin.

Alkutaso on helppo, mutta seuraavat yksityiskohtaisemmat ja vaikeammat tasot vaativat lapsilta jo enemmän yhteistä panosta ja keskittymistä. Yhdessä toimiminen on edellytys tehtävien onnistumiselle. Ongelmanratkaisutaidot kehittyvät, kun lapset ratkaisevat haastavia tehtäviä. Samoin lasten omatoimisuus lisääntyy lasten harjaantuessa toimintatapaan, mikä helpottaa kasvattajien pedagogista havainnointia. Kaiken kaikkiaan toiminta ryhmässä pysyy monipuolisena ja muunneltavana. Ja mikä tärkeintä, leikki on toiminnallista ja hauskaa! 

Meriseikkailu-leikin pohjalta koottiin materiaali Meriseikkailu – toiminnallista oppimista lapsiryhmille (PDF).

Osallistujat

Mukana työskentelyssä ja toimintamallin kehittelyssä oli koko lapsiryhmä, ja työskentely jakaantui pidemmälle aikavälille.                                                                

Arviointi

Meriseikkailu-leikki tukee hyvin esiopetussuunnitelman sisältöjen mukaista toimintaa ja siinä huomioidaan kaikki eri oppimisen alueet.

Materiaalit

 • Erilaiset liikuntavälineet
 • Askarteluvälineet
 • Dokumentointivälineet

Plussat

 • Toiminnallisuus ja monipuolisuus
 • Yhdessä tekeminen ja osallisuus
 • Liikunnan ilo

Kehitettävää

 • Sovellettavuus pieniin tiloihin tai esimerkiksi ulos edellyttää toimintamallin muokkaamista omiin tarpeisiin sopivaksi

Tiimi

Teksti: Marjo Jauho & Markus Vuorikoski. Kuvat: Jauri Laakkonen. Päiväkoti Ylä-Malmi