Hyvinvointi-projekti ja -työpajat

Tavoitteet

 • Työskentelyn tarkoituksena oli tutkia oppilaiden valitsemaan hyvinvointiin liittyvää aihetta eri näkökulmista tutkimuskysymysten avulla ja kirjoittaa tietoteksti aiheesta.
 • Oppilaat tuottivat hyvinvointiin liittyvän toiminnallisen pajan 1.-6. luokan oppilaille lauantaikoulupäivään.
 • Oppilaat tekivät infolehtisen lähialueen hyvinvointipalveluista jaettavaksi pajan yhteydessä.  

Mitä tehtiin?

Vuosiluokat 7-9 toteuttivat syksyllä 2018 Hyvinvointi-ilmiön projektit Google Classroomiin. Oppilaat ideoivat oman projektinsa, joiden tuli liittyä hyvinvoinnin lisäämiseen. Ilmiöprojektien suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuivat kaikki sähköisesti. Projetkin suunnitteluun käytettiin kolme koulupäivää lokakuussa, ja projektissa tuotettava paja toteutettiin lauantai-koulupäivänä tammikuussa.

Oppilaat ehdottivat ilmiöaiheita keväällä 2018. Näistä ehdotuksista opettajat johtivat laajemmaksi ilmiön aiheeksi hyvinvoinnin. Ryhmät ideoivat itselleen tarkemman aiheen, joka sopii hyvinvointiteemaan.

Hyvinvointi-teeman tuli liittyä esimerkiksi harrastuksiin, liikuntaan, kulttuuriin, musiikkiin tai ravitsemukseen. Oppilaat miettivät, mikä on heidän näkökulmansa hyvinvointiin ja mitkä asiat lisäävät arkista hyvinvointiamme. Aiheina oli  esim. jooga, kalastus, kasvisruoka, bändisoitto, lukeminen, luova kirjoittaminen tai skeittaus.  

Miten tehtiin?

Työskentelyalustana toimi Google Classroomin ryhmä, jonne opettajat jakoivat oppilaille tarkat ohjeet jokaisen vaiheen toteuttamiseksi. Oppilaiden ensimmäinen tehtävä oli perehtyä valitsemaansa aiheeseen tutkimuskysymysten kautta ja tuottaa aiheesta virtuaalinen tietoteksti Google Clasroomiin opettajien nähtäväksi. Lisäksi jokainen ryhmä teki omasta aiheestaan infolehtisen lähialueen hyvinvointipalveluista.

Aiheeseen perehdyttyään jokainen ryhmä valmisteli omasta aiheestaan toiminnallisen hyvinvointi-teemaan liittyvän pajan Lauantaikoulupäivään.

Osallistujat

Kaikki 7.-9. luokkien oppilaat ja opettajat.

Arviointi

 • Oppilaat saivat opettajilta jatkuvaa palautetta työskentelystään viikon aikana.
 • Viikon lopuksi oppilaat arvioivat viikon lopuksi omaa työskentelyään sähköisen Forms-kyselyn avulla, jonne oppilaat pääsivät suoraan Google Classroomin ryhmän kautta.
 • Oppilaat saivat antaa halutessaan lisänäyttöä haluamaansa oppiaineeseen ilmiötyöskentelyn avulla.

Materiaalit

Hyvinvointi-pajoissa tarvittavat materiaalit olivat pääosin koulun kustantamia, mutta joihinkin pajoihin saatiin myös sponsoreiden tarjoamia materiaaleja. Sponsorit olivat oppilaiden itsensä hankkimia. Esim. luonnonkosmetiikka-pajan materiaalit olivat pääasiassa lisäaineettomia peruselintarvikkeita.

Plussat

 • Yhdessä tekeminen
 • Työskentelytapa, joka kannusti oppilaita itseohjautuvuuteen
 • Monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen
 • Portfolio-työskentelyn hyödyntäminen: kaikki oppilaiden tuotokset ja ilmiöön liittyvät ohjeet löytyivät kootusti samasta ympäristöstä ja olivat kaikkien opettajien ulottuvilla
 • Mahdollisti jatkuvan arvioinnin toteuttamisen

Kehitettävää

 • Työpajapäivän olisi hyvä olla välittömästi suunnittelujakson jälkeen, jolloin se motivoisi oppilaita tehokkaampaan työskentelyyn.
 • Oppilaiden kokonaissuunnittelulle ei välttämättä tarvitse varata kolmea kokonaista koulupäivää.

Tiimi

Sakarinmäen peruskoulu