Digimessut koulu-​ ja kotiväelle

Hietakummun ala-asteella järjestettiin koko koululle suunnatut digimessut, joissa digiosaamista jaettiin vertaisoppimisen avulla. Messuille kutsuttiin myös koulun oppilaiden huoltajat. Digimessuihin liittyi myös erilliset digipajat, joissa pyrkimyksenä oli kouluttaa koulun väen avuksi muutamia oppilasapureita tuleville lukuvuosille.

Tavoitteet

Näiden digimessujen ja – pajojen kautta pyrimme laittamaan hyvää kiertämään sekä omassa koulussamme että laajemmin: omassa kouluyhteisössämme pyrimme viemään eteenpäin sitä tietoa ja osaamista, mitä luokastamme digiasioihin liittyen tavalla tai toisella löytyi ja näin toimien toivoimme voivamme edesauttaa ja tukea digiloikan sujuvaa etenemistä. Laajemmalle yleisölle puolestaan toivoimme messujemme tarjoavan pieniä maistiaispaloja siitä, miten esimerkiksi nykykoulussa digiasioita voidaan opiskella ja hyödyntää ja näin toivoimme edesauttavamme messuilla esillä olleiden asioiden leviämistä laajemminkin hyötykäyttöön.

Mitä tehtiin?

Pidimme koulullamme toukokuussa 2018 Hietakummun digimessut, joihin kutsuimme oman koulumme väen, koulumme oppilaiden vanhemmat sekä henkilöitä, jotka olivat luokkaamme vuosien varrella tavalla tai toisella auttaneet ja tukeneet.

Digimessuilla oli tarjolla kymmenen messupistettä, joissa oli mahdollisuus tutustua esimerkiksi 3D-mallinnusta harjoituttavaan SketchUp-ohjelmaan, Afrikan livekameraan, legorobotteihin sekä kerrata tietoja digilaitteisiin liittyvistä ympäristöasioista sekä hyvästä ergonomiasta ruutujen äärellä.

Toteutuimme messut yhden koulupäivän mittaisena ja messuja seuraavana päivänä järjestimme kolme digipajaa, joissa tarkoituksena oli opettaa muutamia koulumme oppilaita käyttämään roboja ja SketchUpia sekä tekemään trailereita niin, että nämä oppilaat voisivat tulevaisuudessa mahdollisesti toimia muun kouluväen apuna oppimissaan asioissa.

Miten tehtiin?

Luokan oppilaat jaettiin pareiksi ja kukin oppilaspari sai oman messupisteen. Messupisteiden aiheet valittiin luokassamme käytössä olleiden digisovellusten, – materiaalien ja muiden messujen teemaan liittyvien aiheiden joukosta, jotta oppilailla oli kokemusta aiheestaan ja näin tunne asiantuntijuudesta.

Oppilaat suunnittelivat, huolehtivat ja järjestivät oman messupisteensä (mm. sisältö, kalustus, tarvikkeet), valmistivat pisteelleen kyltit sekä valmistautuivat esittelemään oman pisteensä asian. Oppilaat valmistivat myös tiivistelmän pisteensä aiheesta jaettavaksi tarvittaessa myöhemmin esimerkiksi opettajille. Lisäksi oppilaat suunnittelivat ja valmistivat digipajojen ohjelman.

Messupäivänä messut olivat aluksi auki vanhemmille ja muille aikuisvieraille. Tämän jälkeen messuille saapuivat koulumme kaikki luokat opettajiensa johdolla sillä vierailuvuorolla, joka oli etukäteen kullekin luokka-asteelle jaettu.

Messupisteillä oppilaat toimivat itsenäisesti pisteensä asiantuntijoina ja esittelijöinä. Osassa pisteistä oli toiminnallisempaa opastusta (esim. ergonomia- sekä robopiste) ja osassa keskityttiin tiedon jakamiseen keskustelupainotteisesti (esim. messupisteet netiketistä ja keskustelumahdollisuudesta Teamsissä).

Digimessujen jälkeisenä päivänä oppilaat järjestivät kolme digipajaa, joissa opettivat muutamia koulumme oppilaita käyttämään roboja ja SketchUpia sekä tekemään trailereita.

Osallistujat

Messut toteutti Hietakummun ala-asteen 6B-luokka. Kaikki koulumme luokat osallistuivat messuille messuvieraina. Myös koko kouluväki ja huoltajat olivat kutsuttuina messuille.

Arviointi

 •   itse- ja vertaisarviointi
 •   messujen läpikäynti luokkakeskusteluna
 •   välitön palaute messuilla

Materiaalit

 • iPadit
 • kannettavat & pöytäkoneet
 • Lego-robotit
 • messupisteillä esillä olleet sovellukset
 • messupisteiden kyltit ja muut pisteillä tarvittavat materiaalit
 • riittävä määrä pöytiä ja tuoleja
 • jatkojohtoja
 • pahvilaatikot, kynät ja paperit kyselypisteelle
 • vettä juotavaksi esittelijöille messujen aikana

Plussat

 • yhdessä tekeminen ja vastuun kantaminen
 • onnistumisten ja haasteiden kohtaaminen ja ratkaiseminen yhdessä
 • luokkahenkeä tukeva prosessi
 • eri-ikäisten ja eri sukupolvien kohtaaminen ja yhteistyö
 • vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen
 • laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet osana toimintaa
 • välitön palautteen saaminen messupisteillä: oppilaiden saama myönteisen palautteen määrä yllätti iloisesti ja kannusti oppilaita huimiin yksilö- ja ryhmäsuorituksiin
 • mahdollisuus kysyä oppilasasiantuntijoilta erilaisista digi- ja muista aihepiiriin kuuluvista asioista
 • mahdollisuus vertaisoppimiseen
 • koko koulun tapahtumana mahdollisuus tukea koulun yhteishenkeä sekä jakaa vanhemmille tietoa siitä, miten koulussa esimerkiksi voidaan opiskella digiasioiden parissa
 • messuilla vieraileville oppilaille mahdollisuus mm. tutustua siihen, mitä messut tarkoittavat ja miten messuja voi käyttää esim. tiedon hankkimiseen

Kehitettävää

 • saman asian kertominen lukuisia kertoja omalla messupisteellä voi välillä kyllästyttää
 • messujen ajankohta voisi olla aikaisemmin lukuvuoden aikana, jolloin messuilla esille tulleita asioita ja näkökulmia ehdittäisiin luokissa siirtää käytäntöön tehokkaasti
 • kirjallinen palautekysely voisi antaa vielä tarkemmin tietoa onnistumisista ja kehittämiskohteista

Tiimi

Hietakummun ala-asteen koulu