Vaikuttaminen omassa arjessa 

Tavoitteet

Osuuden tavoitteena on antaa erilaisia keinoja lukiolaisille siihen, miten he voivat vaikuttaa kestävän tulevaisuuteen omassa arjessa sekä lukiossa että omassa lähiympäristössä. 

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

  • ÄI1 
  • ÄI5 
  • YH1

Kuvaus

Nuoret ovat aina halunneet vaikuttaa tulevaisuuteen, jonka takia tähän osioon on koottu erilaisia lukiolaisten vaikuttamistapoja lähiympäristössä. Lähiympäristöön lasketaan lukio sekä oman kodin ympäristö. Pyrimme aineistossa kannustamaan lukiolaisia vaikuttamaan enemmän lähiympäristössä ja antamaan konkreettisia keinoja vaikuttamiseen. 

Linkki: Vaikuttaminen omassa arjessa

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Tehtävät 

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää.

Wordwall -tehtävät

Osana materiaalia on tehty myös Wordwall-sovelluksen avulla interaktiivisia tehtäviä opiskelijoille. Osa tehtävistä on upotettu Thinglink-alustalle.  

Voit halutessasi käyttää myös Wordwall-tehtäviä opetuksen tukena. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ne voi heijastaa näytölle ja tehdä ryhmän kanssa yhdessä.  

Aineiston lähteet

Lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-kaytannot/lapsen-oikeudet-lahtokohtana/lasten-ja-nuorten-osallistuminen-ja-vaikuttaminen  

5+1 vinkkiä aikuiselle: Nuoret vaikuttavat, kun osallisuus on oikeaa: https://www.sitra.fi/blogit/5-1-vinkkia-aikuiselle-nuoret-vaikuttavat-kun-osallisuus-on-oikeaa/  

Osallisuus kouluissa: https://kehitys.nuoretjaosallisuus.fi/osallisuus-kouluissa/  

Kouluruokailua kehittämään: https://toivoajatoimintaa.fi/kouluruokailua-kehittamaan/#Kouluruokailu_osana_vastuullista_syomista  

Lapsen oikeudet: https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/#12-artikla  

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714  

Lukiolaisvaikuttaminen: https://lukio.fi/piiritoiminnan-opas/lukiolaisvaikuttaminen/  

Vaikuttaminen: https://lukio.fi/meista/vaikuttaminen/  

Mikä nuorisovaltuusto?: http://www.nuva.fi/mika-nuorisovaltuusto  

Osallisuus kouluissa: https://kehitys.nuoretjaosallisuus.fi/osallisuus-kouluissa/  

Oppilaskunta toimii: https://omaoppilaskunta.fi/oppilaskunta-toimii/  

Perustoiminta kuntoon: https://lukio.fi/lukioille/opiskelijakunnille/perustoiminta-kuntoon/  

Lukiolaisvaikuttaminen: https://lukio.fi/piiritoiminnan-opas/lukiolaisvaikuttaminen/  

Kyllä lukioissa voidaan hillitä ilmastonmuutosta: https://improbatur.fi/kylla-lukioissa-voidaan-hillita-ilmastonmuutosta/  

5 helppoa ideaa luovaan ilmaisuun: https://www.ilmastotoiminta.fi/tyokalut/5-helppoa-ideaa-luovaan-ilmaisuun/  

Ohjeita ja tietoja palautteen antamisesta:  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/ohjeita-palautteesta/

Oma Stadi: https://omastadi.hel.fi/  

Stadiluotsit: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli/Stadiluotsit  

Helsingin kaupunginvaltuutetut ja valtuuston kokousajat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/jasenet/jasenet  

Lautakunnat ja johtokunnat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/  

Ihmisoikeuksien Helsinki: https://ihmisoikeudet.hel.fi/  

Osallistumistavat: https://osallistu.helsinki/kaupunkilaisille/osallistumistavat/  

Ilmastonmuutos: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ilmastonmuutos  

Ilmastoviisaus: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/lantinen-bulevardikaupunki/ilmastoviisaus  

Ilmastoviisas Helsinki: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/organisaatio-toimialan-esittely/Vierailut/ilmastoviisas-helsinki/  

Helsinki Hiilineutraaliksi: https://www.myhelsinki.fi/fi/valitse-vastuullisemmin/helsinki-hiilineutraaliksi  

Helsingin ilmastotavoitteet ja seuranta: https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/helsingin-ilmastotavoitteet-ja-seuranta/  

Kestävä elämäntapa: https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/keke-fi.pdf  

Helsingin ilmastovahti: https://ilmastovahti.hel.fi/