Vaikutetaan yhteiskunnallisesti kestävän tulevaisuuden eteen

Tavoitteet

  • Ymmärtää yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen osana kansalaisen perusoikeuksia.
  • Oppia erilaisia keinoja ja esimerkkejä vaikuttaa yhteiskunnallisesti yhteisiin asioihin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

  • YH1

Kuvaus

Vaikutetaan yhteiskunnallisesti kestävän tulevaisuuden eteen –osiossa keskitytään erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin, joilla lukiolaisen on mahdollista vaikuttaa valtakunnallisiin tai kansainvälisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin, ja annetaan niistä esimerkkejä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeä keino vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta. Suomessa osallistuminen ja vaikuttaminen kuuluvat kansalaisen perusoikeuksiin, ja nuorillakin on oikeus vaikuttaa yhteisiin asioihin eri keinoilla jo ennen äänestysikää. Osiossa käydään läpi seuraavia aiheita ja vaikuttamiskeinoja:

  • yhteiskunnallinen vaikuttaminen kansalaisen perusoikeutena
  • politiikan kautta vaikuttaminen mm. nuorisoneuvoston kautta
  • mielenosoitukset ja niihin osallistuminen
  • toimintaan mukaan lähteminen esimerkiksi järjestöissä
  • vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa kansallisella tai kansainvälisellä tasolla
  • esimerkkejä lukiolaisten kansainvälisen vaikuttamisen mahdollisuuksista

Thinglink: Vaikutetaan yhteiskunnallisesti kestävän tulevaisuuden eteen

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa on Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Tehtävät

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää.  

Aineiston lähteet

Kansalaisen perusoikeudet ja vaikuttaminen: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttaminen

Poliittinen vaikuttaminen: https://toivoajatoimintaa.fi/vaikutapolitiikkaan/

Helsingin nuorisoneuvosto: https://nuorten.helsinki/osallistu-ja-vaikuta/nuorisoneuvoston-vaalit/

Tietoa vaaleista: https://vaalit.fi/etusivu

Helsingin kaupunkilaisille osallistumistapoja: https://osallistu.helsinki/kaupunkilaisille/osallistumistavat/

Kuntien päätöksenteko, ilmastonmuutos: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ilmastonmuutos

https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/miksi-kansalaiset-eivat-kayta-valtaansa/

Tapoja vaikuttaa poliittisesti: https://toivoajatoimintaa.fi/vaikutapolitiikkaan/#10_tapaa_vaikuttaa_politiikassa

Mielenosoituksen järjestäminen: https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

Kokoontumislaki: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttaminen/opas/vapaaehtoistyo/yleisotilaisuuden-jarjestajan-muistilista

Kokoontumislaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kokoontumislaki

Kokoontumislaki: https://www.suomi.fi/palvelut/yleinen-kokous-poliisi/31e3d796-f363-4804-a7c8-80a9688acff8

Ilmastovaikuttaminen, järjestöjä ja liikkeitä: https://ilmastovaikuttaminen.fi/jarjestot-ja-liikkeet/

Vaikuttaminen netissä ja somessa: https://toivoajatoimintaa.fi/nettivaikuttaminen/

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia: Helsinki. Osallistu ja vaikuta! Opas vaikuttamisen mahdollisuuksista helsinkiläisille oppijoille. Lataa: https://helsinkioppii.hel.fi/wp-content/uploads/2021/12/Osallistu_ja_vaikuta_Opas.pdf

Fridays for future, toiminta: https://www.fridaysforfuturefinland.fi/ 

WWF, toiminta: https://wwf.fi/ 

WWF Nuoret, toiminta: https://wwfnuoret.fi/ 

https://wwf.fi/vapaaehtoistyo/wwf-nuoret/

Amnesty, toiminta: https://www.amnesty.fi/ 

Seta, toiminta: https://seta.fi/ 

Elokapina, toiminta: https://elokapina.fi/ 

Taksvärkki, toiminta: https://www.taksvarkki.fi/tule-mukaan/ 

Changemaker-verkoston, toiminta: https://www.changemaker.fi/ 

Luonto-Liitto, toiminta: http://www.luontoliitto.fi/

Natur och Miljö, toiminta: https://www.naturochmiljo.fi/

YK-nuoret, toiminta: https://yknuoret.fi/  

EYP Finland, toiminta: https://eypfinland.org/  

Youth Amabassadors –toiminta: https://hundred.org/en/youth-ambassadors  

Nuorisodelegaattitoiminta: https://nuorisoala.fi/vaikuttaminen/nuorisodelegaatit/ 

Lukion yhteiskuntaoppi. Uutishuone: Suomalainen yhteiskunta 1. Aunesluoma, J., Grönholm, P., Kokkonen, O. & Varis, S. 2020. Helsinki: Sanoma Pro Oy.