Vi påverkar samhälleligt för en hållbar framtid

Mål

  • Att förstå samhälleligt deltagande och samhällspåverkan som en del av medborgarnas grundläggande rättigheter.
  • Att lära sig olika sätt och få exempel på olika sätt att utövar samhällspåverkan i gemensamma ärenden nationellt och internationellt.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • SL1

Beskrivning

Avsnittet Vi påverkar samhälleligt för en hållbar framtid fokuserar på olika sätt att utöva samhällspåverkan som gymnasieelever kan använda sig av för att på nationell eller internationell nivå påverka politiska frågor och samhällsfrågor. Avsnittet innehåller också exempel på dessa. Samhällspåverkan är ett viktigt sätt att påverka för en hållbar framtid. I Finland är deltagande och påverkan medborgarnas grundläggande rättigheter och även unga har rätt att påverka gemensamma ärenden redan före man uppnått rösträttsåldern. Avsnittet går igenom följande ämnen och sätt att påverka:

  • samhällspåverkan som en grundläggande rättighet för medborgarna
  • påverkan genom politik bland annat via ungdomsrådet
  • demonstrationer och att delta i dem
  • att gå med i verksamhet, till exempel vid organisationer
  • påverkan på sociala medier på nationell eller internationell nivå
  • exempel på gymnasieelevernas möjligheter att påverka internationellt

Thinglink: Vi påverkar samhälleligt för en hållbar framtid

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.  

Källor

Medborgarnas grundläggande rättigheter och påverkan: https://www.suomi.fi/medborgare/rattigheter-och-skyldigheter/grundlaggande-rattigheter-och-paverkan

Politisk påverkan: https://toivoajatoimintaa.fi/vaikutapolitiikkaan/

Helsingfors ungdomsråd: https://nuorten.hel.fi/sv/delta-och-paverka/hur-du-kan-paverka/valet-av-ungdomsradet/

Information om val: https://vaalit.fi/sv/framsida

Sätt att delta för invånarna i Helsingfors: https://osallistu.helsinki/sv/for/satt-att-delta/

Beslutsfattande i kommunerna, klimatförändring: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ilmastonmuutos

https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/miksi-kansalaiset-eivat-kayta-valtaansa/

Sätt att utöva politisk påverkan: https://toivoajatoimintaa.fi/vaikutapolitiikkaan/#10_tapaa_vaikuttaa_politiikassa

Att ordna en demonstration: https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

Lag om sammankomster: https://www.suomi.fi/medborgare/rattigheter-och-skyldigheter/grundlaggande-rattigheter-och-paverkan/guide/frivilligarbete/minneslista-for-den-som-ordnar-en-offentlig-tillstallning

Lag om sammankomster: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990530

Lag om sammankomster: https://www.suomi.fi/service/allman-sammankomst-polisen/31e3d796-f363-4804-a7c8-80a9688acff8

Klimatpåverkan, organisationer och rörelser: https://ilmastovaikuttaminen.fi/jarjestot-ja-liikkeet/

Påverkan på nätet och på sociala medier: https://toivoajatoimintaa.fi/nettivaikuttaminen/

Ungdomarnas möjligheter till deltagande och påverkan:

Helsingfors. Guiden Delta och påverka för elever och studerande i Helsingfors. Ladda ned: https://helsinkioppii.hel.fi/sv/publikationer/guiden-delta-och-paverka-for-elever-och-studerande-i-helsingfors/

Fridays for future, verksamhet: https://www.fridaysforfuturefinland.fi/ 

WWF, verksamhet: https://wwf.fi/ 

WWF Unga, verksamhet: https://wwfnuoret.fi/ 

https://wwf.fi/vapaaehtoistyo/wwf-nuoret/

Amnesty, verksamhet: https://www.amnesty.fi/ 

Seta, verksamhet: https://seta.fi/ 

Elokapina, verksamhet: https://elokapina.fi/ 

Dagsverke rf, verksamhet: https://www.taksvarkki.fi/sv/kom-med 

Changemaker-nätverket, verksamhet: https://www.changemaker.fi/ 

Luonto-Liitto, verksamhet: http://www.luontoliitto.fi/ 

Natur och Miljö, verksamhet: https://www.naturochmiljo.fi/

FN-unga, verksamhet: https://yknuoret.fi/  

EYP Finland, verksamhet: https://eypfinland.org/  

Youth Ambassadors-verksamhet: https://hundred.org/en/youth-ambassadors  

Ungdomsdelegater: https://nuorisoala.fi/vaikuttaminen/nuorisodelegaatit/ 

Lukion yhteiskuntaoppi. Uutishuone: Suomalainen yhteiskunta 1. Aunesluoma, J., Grönholm, P., Kokkonen, O. & Varis, S. 2020. Helsingfors: Sanoma Pro Oy.