Tulevaisuuden korkeakoulut

Tavoitteet

Tunnistaa erilaisia korkeakoulutusmahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. 

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa 

  • OP1 
  • OP2 
  • TE1

Kuvaus

Uuden vuoden 2021 lukion opetussuunnitelman mukaan nuorten lukiokoulutuksessa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää jatko-opintovalmiuksiaan. Tässä osiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin korkeakoulujen kestävän tulevaisuuden opinto-ohjelmiin ja ilmasto-ohjelmiin, korkeakouluvarjostukseen, millaisia opinto-ohjelmia korkeakoulut tarjoavat lukiolaisille ja miten kansainvälisyys näkyy korkeakouluissa.  

Näiden lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan kolmeen korkeakouluopiskelijaan, jotka kertovat omista korkeakouluistaan ja opinto-ohjelmistaan. 

Linkki: Tulevaisuuden korkeakoulut

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Lisämateriaalit

Alla on esimerkkejä osion aiheisiin liittyvistä lisämateriaaleista, joista voi mahdollisesti olla myös tukea aiheen käsittelyyn. 

SKOL: Testaa, mitä voisit opiskella ratkaistaksesi isona kestävän kehityksen haasteita: https://skol.teknologiateollisuus.fi/fi/tulevaisuus-suunnittelualalla/testaa-mita-voisit-opiskella-ratkaistaksesi-isona-kestavan-kehityksen  

Opiskelijatarina: Autonasentajasta ilmastokriisin ratkojaksi – Toisen asteen tutkinnosta hyötyä, vaikka koko ala myöhemmin vaihtuisi: https://stadinao.fi/autonasentajasta-ilmastokriisin-ratkojaksi-toisen-asteen-tutkinnosta-hyotya-vaikka-koko-ala-myohemmin-vaihtuisi/?fbclid=IwAR2FogH66soTZX9pFXG_5ZX4BxXqW72A-ywhb96I1z_i2u_xVSeYjuFoLa8  

Video: Nuorten Ilmastowebinaari, energia: https://youtu.be/FqYUmhecDCw  

Video: Nuorten Ilmastowebinaari, ruoantuotanto: Ilmastowebinaari 3 ruoantuotanto 

Video: Nuorten Ilmastowebinaari, kiertotalous: https://youtu.be/tR5aMiATu6A  

Video: Lukioaikana kurkotetaan korkeakouluihin: Lukioaikana kurkotetaan korkeakouluihin 

Video: Korkeakouluvideot 

Tehtävät

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää. 

Wordwall -tehtävät

Osana materiaalia on tehty myös Wordwall-sovelluksen avulla interaktiivisia tehtäviä opiskelijoille. Osa tehtävistä on upotettu Thinglink-alustalle.  

Voit halutessasi käyttää myös Wordwall-tehtäviä opetuksen tukena. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ne voi heijastaa näytölle ja tehdä ryhmän kanssa yhdessä.  

Aineiston lähteet

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf s. 24  

Kestävyys koulutuksessa: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus/kestavyys-koulutuksessa   

Kestävä kehitys koulutuksessa: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kestava-kehitys-korkeakouluyhteisossa/kestava-kehitys-koulutuksessa   

Testaa, mitä voisit opiskella ratkaistaksesi isona kestävän kehityksen haasteita: https://skol.teknologiateollisuus.fi/fi/tulevaisuus-suunnittelualalla/testaa-mita-voisit-opiskella-ratkaistaksesi-isona-kestavan-kehityksen  

Autonasentajasta ilmastokriisin ratkojaksi – Toisen asteen tutkinnosta hyötyä, vaikka koko ala myöhemmin vaihtuisi: https://stadinao.fi/autonasentajasta-ilmastokriisin-ratkojaksi-toisen-asteen-tutkinnosta-hyotya-vaikka-koko-ala-myohemmin-vaihtuisi/?fbclid=IwAR2FogH66soTZX9pFXG_5ZX4BxXqW72A-ywhb96I1z_i2u_xVSeYjuFoLa8   

 
Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit: https://www.unifi.fi/viestit/kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-teesit/  

Metropolian podcast: Korkeakoulu kestävän kehityksen mahdollisuuksien äärellä: https://podcast.metropolia.fi/korkeakoulu-kestavan-kehityksen-mahdollisuuksien-aarella/  

Helsingin yliopisto: Kestävyys ja vastuullisuus: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus  

Kestävä kehitys Turun yliopistossa: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kestava-kehitys  

Åbo Akademille uusi strategia – pääkohtina sivistys, kestävyys ja pohjoismainen yhteistyö: https://www.abo.fi/fi/uutiset/abo-akademille-uusi-strategia-paakohtina-sivistys-kestavyys-ja-pohjoismainen-yhteistyo/  

Tampereen korkeakouluyhteisö: Kestävä kehitys korkeakouluyhteisössä: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kestava-kehitys-korkeakouluyhteisossa  

Jyväskylän yliopisto: Kestävä ja vastuullinen yliopisto: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johtaminen/johtosaanto-ja-periaatteet/kestavyys-ja-vastuullisuus 

Itä-Suomen yliopisto: Kestävyys ja vastuullisuus: https://www.uef.fi/fi/kestavayliopisto 

Vaasan yliopisto: Kestävä kehitys ja vastuullisuus: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto/strategia-ja-arvot/kestava-kehitys-ja-vastuullisuus  

Kestävä kehitys Oulun yliopistossa: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/kestava-kehitys-oulun-yliopistossa 

Kestävä kehitys Lapin yliopistossa: https://www.ulapland.fi/FI/Yliopisto/Nain-toimimme/Opiskelu–ja-tyoymparisto/Kestava-kehitys  

Metropolia: Kestävä tulevaisuus syntyy osaamisesta ja vaikuttavista ratkaisuista: https://www.metropolia.fi/kestavakehitys/Home  

Arcada: Kestävyys ja vastuullisuus: https://www.arcada.fi/fi/tietoa-arcadasta/kestavyys-ja-vastuullisuus 

Helsingin yliopisto: KESTÄVYYS KOULUTUKSESSA: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus/kestavyys-koulutuksessa 

Turun yliopisto: Kestävän kehityksen koulutusohjelma KEKO: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kestavan-kehityksen-koulutusohjelma-KEKO 

Tampereen korkeakouluyhteisö: Kestävä kehitys koulutuksessa: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kestava-kehitys-korkeakouluyhteisossa/kestava-kehitys-koulutuksessa 

Jyväskylän yliopisto: Kestävän kehityksen opintokokonaisuus: https://opinto-opas.jyu.fi/2018/fi/moduuli/kkekok/ 

Itä-Suomen yliopisto: Maantiede ja ympäristöpolitiikka: https://www.uef.fi/fi/koulutus/maantiede-ja-ymparistopolitiikka 

Kestävä kehitys Oulun yliopistossa: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/kestava-kehitys-oulun-yliopistossa 

Lapin yliopisto: Kestävyyskasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri: https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000001132 

Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus: Kestävä kehitys: https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/tarjontakorit/fi/46824  

Video: Nuorten Ilmastowebinaari, energia: https://youtu.be/FqYUmhecDCw  

Video: Nuorten Ilmastowebinaari, ruoantuotanto: Ilmastowebinaari 3 ruoantuotanto 

Video: Nuorten Ilmastowebinaari, kiertotalous: https://youtu.be/tR5aMiATu6A 

Lukiolaiset varjostamassa korkeakouluopiskelijoita: https://tralla.fi/tuotekortit/lukiolaiset-varjostamassa-korkeakouluopiskelijoita-2/ 

 Video: Lukioaikana kurkotetaan korkeakouluihin: Lukioaikana kurkotetaan korkeakouluihin 

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa: https://www.uef.fi/fi/yhteistyo-lukioiden-ja-toisen-asteen-oppilaitosten-kanssa 

Opinnot toiselle asteelle: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-toiselle-asteelle/opinnot-toiselle-asteelle 

Avoin ammattikorkeakoulu lukiolaisille: https://www.xamk.fi/koulutus/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu-lukiolaisille/ 

Laurea: Kurkistuskurssit: https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/Kurkistuskurssit/ 

Tampereen korkeakouluyhteisö: Avoimet korkeakouluopinnot: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot/avoin-yliopisto 

Turun ammattikorkea: Toinen aste: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/ 

Avoimen yliopiston opintotarjonta toisen asteen opiskelijoille: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opintotarjonta-toisen-asteen-opiskelijoille 

Karelia: Maistiaiskurssit: https://karelia.fi/maistiaiskurssit/  

Opiskelu: https://www.maailmalle.net/opiskelu 

Tutkinto-opiskelu: https://www.maailmalle.net/tutkinto-opiskelu 

Erasmus +: https://www.opiskeleulkomailla.fi/erasmus-4518 

Erasmus +: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-a/eligible-countries 

Opiskelu ulkomailla: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/yhteistyo-ja-vaihtomahdollisuudet/erasmus-yksityishenkiloille/students/opiskelu-ulkomailla