Framtidens högskola

Mål:

Att identifiera olika möjligheter inom högskolestudierna med tanke på en hållbar framtid.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • SH1
  • SH2
  • HÄ1

Beskrivning

Enligt nya Grunderna för gymnasiets läroplan 2021 ska den studerande i gymnasieutbildning för unga ha möjlighet att utveckla sina färdigheter för fortsatta studier. I detta avsnitt får de studerande bekanta sig med olika studieprogram om hållbar utveckling och klimatprogram på högskolor, högskoleskuggning, studieprogram som högskolorna erbjuder gymnasieelever och med hur internationalitet syns på högskolor.

Utöver detta får de studerande bekanta sig med tre högskolestuderande som berättar om sina högskolor och studieprogram.

Thinglink: Framtidens högskola

Tilläggsmaterial

Nedan ges exempel på tilläggsmaterial som också kan vara användbara i bearbetningen av ämnet. 

SKOL: Testa vad du skulle kunna studera för att lösa utmaningar med hållbar utveckling när du blir stor:  https://skol.teknologiateollisuus.fi/fi/tulevaisuus-suunnittelualalla/testaa-mita-voisit-opiskella-ratkaistaksesi-isona-kestavan-kehityksen

En studerandes berättelse: Autonasentajasta ilmastokriisin ratkojaksi – Toisen asteen tutkinnosta hyötyä, vaikka koko ala myöhemmin vaihtuisi: https://stadinao.fi/autonasentajasta-ilmastokriisin-ratkojaksi-toisen-asteen-tutkinnosta-hyotya-vaikka-koko-ala-myohemmin-vaihtuisi/?fbclid=IwAR2FogH66soTZX9pFXG_5ZX4BxXqW72A-ywhb96I1z_i2u_xVSeYjuFoLa8

Video Aalto-universitetet: Högskolan för elektroteknik: https://youtu.be/uFzixTH_AvY?t=251

Video: Helsingfors universitet: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: https://youtu.be/CwEFAY4mlnM?t=262

Video Gymnasisterna får bekanta sig med högskolan: https://youtu.be/PFx4Vvq99Vk

Video Högskolevideor: https://youtu.be/sLMaelAyf5k

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf s. 24 

Hållbarhet inom utbildning: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus/kestavyys-koulutuksessa  

Hållbar utveckling inom utbildning: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kestava-kehitys-korkeakouluyhteisossa/kestava-kehitys-koulutuksessa  

Testa vad du skulle kunna studera för att lösa utmaningar med hållbar utveckling när du blir stor: https://skol.teknologiateollisuus.fi/fi/tulevaisuus-suunnittelualalla/testaa-mita-voisit-opiskella-ratkaistaksesi-isona-kestavan-kehityksen

Autonasentajasta ilmastokriisin ratkojaksi – Toisen asteen tutkinnosta hyötyä, vaikka koko ala myöhemmin vaihtuisi: https://stadinao.fi/autonasentajasta-ilmastokriisin-ratkojaksi-toisen-asteen-tutkinnosta-hyotya-vaikka-koko-ala-myohemmin-vaihtuisi/?fbclid=IwAR2FogH66soTZX9pFXG_5ZX4BxXqW72A-ywhb96I1z_i2u_xVSeYjuFoLa8 


Teser om hållbar utveckling och ansvar: https://www.unifi.fi/viestit/kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-teesit/

Metropolias podcast: Korkeakoulu kestävän kehityksen mahdollisuuksien äärellä: https://podcast.metropolia.fi/korkeakoulu-kestavan-kehityksen-mahdollisuuksien-aarella/ 

Helsingfors universitet: Hållbarhet och ansvar: https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/hallbarhet-och-ansvar

Hållbar utveckling vid Åbo universitet: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kestava-kehitys

Åbo Akademi antog ny strategi – bildning, hållbarhet och nordiskt samarbete i blickpunkten: https://www.abo.fi/nyheter/abo-akademi-antog-ny-strategi-bildning-hallbarhet-och-nordiskt-samarbete-i-blickpunkten/

Högskolesamfundet i Tammerfors: Hållbar utveckling i högskolesamfundet: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kestava-kehitys-korkeakouluyhteisossa

Jyväskylä universitet: Ett hållbart och ansvarsfullt universitet: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/organisaatio-ja-johtaminen/johtosaanto-ja-periaatteet/kestavyys-ja-vastuullisuus

Östra Finlands universitet: Hållbarhet och ansvar: https://www.uef.fi/fi/kestavayliopisto

Vasa universitet: Hållbar utveckling och ansvar: https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto/strategia-ja-arvot/kestava-kehitys-ja-vastuullisuus

Hållbar utveckling vid Uleåborgs universitet: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/kestava-kehitys-oulun-yliopistossa

Hållbar utveckling vid Lapplands universitet: https://www.ulapland.fi/FI/Yliopisto/Nain-toimimme/Opiskelu–ja-tyoymparisto/Kestava-kehitys

Metropolia: En hållbar framtid kommer från kunnande och effektfulla lösningar: https://www.metropolia.fi/kestavakehitys/Home

Arcada: Hållbarhet och ansvar: https://www.arcada.fi/fi/tietoa-arcadasta/kestavyys-ja-vastuullisuus

Helsingfors universitet: HÅLLBARHET INOM UTBILDNING: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus/kestavyys-koulutuksessa

Åbo universitet: Utbildningsprogrammet för hållbar utveckling (Kestävän kehityksen koulutusohjelma KEKO): https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kestavan-kehityksen-koulutusohjelma-KEKO

Högskolesamfundet i Tammerfors: Hållbar utveckling inom utbildning: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/kestava-kehitys-korkeakouluyhteisossa/kestava-kehitys-koulutuksessa

Jyväskylä universitet: Studiehelhet om hållbar utveckling: https://opinto-opas.jyu.fi/2018/fi/moduuli/kkekok/

Östra Finlands universitet: Geografi och miljöpolitik: https://www.uef.fi/fi/koulutus/maantiede-ja-ymparistopolitiikka

Hållbar utveckling vid Uleåborgs universitet: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/kestava-kehitys-oulun-yliopistossa

Lapplands universitet: Kandidati- och magisterprogram inom hållbarhetsfostran, kandidat- och magisterexamen inom pedagogik: https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000001132

Metropolias gemensamma valfira tudiehlehet: Hållbar utveckling: https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/tarjontakorit/fi/46824

Gymnasieelever skuggar högskolestuderande: https://tralla.fi/tuotekortit/lukiolaiset-varjostamassa-korkeakouluopiskelijoita-2/

Samarbete mellan gymnasieskolor och läroanstalter på andra stadiet: https://www.uef.fi/fi/yhteistyo-lukioiden-ja-toisen-asteen-oppilaitosten-kanssa

Studier på andra stadiet: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-toiselle-asteelle/opinnot-toiselle-asteelle

Öppen yrkeshögskola för gymnasieelever: https://www.xamk.fi/koulutus/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu-lukiolaisille/

Laurea: Sneak peak-kurser: https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/Kurkistuskurssit/

Högskolesamfundet i Tammerfors: Studier vid öppna högskolan: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot/avoin-yliopisto

Yrkeshögskolan i Åbo: Andra stadiet: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/toinenaste/

Studieutbudet vid öppna universitetet för studerande på andra stadiet: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opintotarjonta-toisen-asteen-opiskelijoille

Karelia: Smakprovskurser: https://karelia.fi/maistiaiskurssit/

Studier: https://www.maailmalle.net/opiskelu

Examensstudier: https://www.maailmalle.net/tutkinto-opiskelu

Erasmus +: https://www.opiskeleulkomailla.fi/erasmus-4518

Erasmus +: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-a/eligible-countries

Studier utomlands: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/yhteistyo-ja-vaihtomahdollisuudet/erasmus-yksityishenkiloille/students/opiskelu-ulkomailla

Video Aalto-universitetet: Högskolan för elektroteknik: https://youtu.be/uFzixTH_AvY?t=251

Video: Helsingfors universitet: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: https://youtu.be/CwEFAY4mlnM?t=262

Video Gymnasisterna får bekanta sig med högskolan: https://youtu.be/PFx4Vvq99Vk

Video Högskolevideor: https://youtu.be/sLMaelAyf5k