Miten voin käsitellä ilmastotunteita?

Tavoitteet

  • Ymmärtää, mitä tarkoitetaan ilmastotunteilla ja ilmastoahdistuksella.
  • Oppia keinoja, jotka voivat auttaa omien ilmastotunteiden käsittelyssä ja helpottaa mahdollista ilmastoahdistusta.

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

  • TE1
  • GE1

Kuvaus

Osion aiheeseen johdattaa lyhyt tarina, johon kannattaa tutustua ensimmäisenä ja sen jälkeen opiskelijat voivat tehdä tarinaan liittyvän pohdintatehtävän. Tarina on merkitty Thinglinkiin kirja-symbolilla.

Miten voin käsitellä ilmastotunteita? –osiossa käydään läpi ilmastotunteita sekä kerrotaan keinoja, jotka voivat auttaa lukiolaisia omien ilmastotunteiden käsittelyssä ja helpottaa mahdollista ilmastoahdistusta. Osion lopuksi voitte tehdä oppitunnilla harjoituksia ilmastotunteisiin liittyen.

Ilmastotunteiden kokeminen on luonnollinen reaktio maailmanlaajuiseen isoon ympäristökriisiin. On kuitenkin mahdollista tunnistaa ja käsitellä omia tunteita sekä löytää keinoja helpottaa niitä. Tunteiden käsittely voi auttaa lukiolaista esimerkiksi suuntautumaan vaikuttamiseen ja toimimiseen yhdessä kestävän tulevaisuuden edistämisen puolesta ja säilyttämään toivoa tulevaisuudesta.

Thinglink: Miten voin käsitellä ilmastotunteita?

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa on Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Lisämateriaalit

Ympäristöahdistuksen mieli –hankkeen Ympäristöahdistus.fi -sivuilta löytyy mm. materiaaleja ja hankkeita ympäristöahdistukseen liittyen. Hanketta toteuttavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Tunne ry ja Nyyti ry

Toivoa ja toimintaa –hankkeessa on tuotettu materiaalia ja harjoituksia myös ympäristötunteisiin liittyen. Toivoa ja toimintaa -hanketta toteuttaa Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry. https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/

Toivoa ja toimintaa –hankkeessa on tuotettu myös 5 vinkkiä maailmantilanteesta selviämiseen (2022): Panun ja Pinjan videovinkit maailmantilanteen käsittelyyn nuorten kanssa.

Tehtävät

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää.

Wordwall –tehtävät

Osana materiaalia on tehty myös Wordwall-sovelluksen avulla interaktiivisia tehtäviä opiskelijoille. Osa tehtävistä on upotettu Thinglink-alustalle.

Voit halutessasi käyttää myös Wordwall-tehtäviä opetuksen tukena. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ne voi heijastaa näytölle ja tehdä ryhmän kanssa yhdessä.

Aineiston lähteet

Ilmastokasvatus ja tunteet: https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/  

Mieli ry, Pihkala P. (2019). Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen. https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-elaminen/ https://mielenterveyspooli.fi/materiaalipankki/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-elaminen/   

Pekkarinen, E & Myllyniemi, S. (toim.) Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018.  

Kiilakoski, T. (toim.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021.   

IPCC (2022). Kuudes arviointiraportti. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability.  

Nuortennetti.fi, Nuoret ilmastovaikuttajina. Almgren, A. (2022). Koetko ympäristöahdistusta – mikä avuksi? https://www.nuortennetti.fi/arki/koti/nuoret-ilmastovaikuttajina/?fbclid=IwAR20FsdTR-61jOnNwsy2brCGkNr9x5GCcMPZp-Dyybvp8Xd6CVr6wspiew4#koetko-ymparistoahdistusta-mika-avuksi  

Hickman C. ym. 2021, Lancet Planetary Health. Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey.    

Yle. 2022. Ensin pandemia, sitten sota – traumaterapeutin vinkki jaksamiseen kaiken keskellä: “Perhoshalauksella voi rauhoittaa itse itseään”. https://yle.fi/uutiset/3-12340313?utm_campaign=yletiede&utm_medium=social&utm_source=facebook  

Ymparistoahdistus.fi

Yle, 2021. Valtaosa nuorista arvioi poliitikkojen pettäneen heidät ilmastonmuutoksen torjunnassa – laajaan kansainväliseen tutkimukseen osallistui myös suomalaisia. https://yle.fi/uutiset/3-12098987 

Ympäristöahdistus.fi. Poussa, L. 2022. Mitä jos tulevaisuus olisikin toisenlainen? https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/mita-jos-tulevaisuus-olisikin-toisenlainen-2/ 

Uusivirta, M. 2017. Improbatur. Ilmastonmuutoksesta kannattaa kiinnostua – ja nopeasti. https://improbatur.fi/ilmastonmuutoksesta-kannattaa-kiinnostua-ja-nopeasti/ 

Uusivirta, M. 2017. Improbatur. Ilmastonmuutos huolettaa, mutta huolen voi kääntää toiminnaksi. https://improbatur.fi/ilmastonmuutos-huolettaa-mutta-huolen-voi-kaantaa-toiminnaksi/ 

Sitra. Autere, S. 2019. Kestävät elämäntavat auttavat ilmastoahdistukseen. https://www.sitra.fi/uutiset/kestavat-elamantavat-auttavat-ilmastoahdistukseen/ 

Pihkala, P. 2019. Tunteiden huomioiminen ilmastokasvatuksessa. Natura-lehti. https://www.naturalehti.fi/2019/12/20/tunteiden-huomioiminen-ilmastokasvatuksessa/  

WWF Nuoret. 2021. Pandapodi: Ilmastoahdistus, hidaste vai voimavara? https://wwfnuoret.fi/ilmastoahdistus-hidaste-vai-voimavara/

Ympäristöahdistus.fi. Pihkala, P. 2021. Nuorten ilmastotunteet ja heidän näkemyksensä hallitusten ilmastotoiminnasta. https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/nuorten-ilmastotunteet-ja-heidan-nakemyksensa-hallitusten-ilmastotoiminnasta/