Hur kan jag hantera klimatkänslor?

Mål

  • Att förstå vad som menas med klimatkänslor och klimatångest.
  • Att lära sig metoder som kan göra det lättare att hantera de egna klimatkänslorna och lindra en eventuell klimatångest.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • HÄ1
  • GE1

Beskrivning

Som introduktion till avsnittets tema finns en kort berättelse, som vi rekommenderar att man läser först. Efter det kan de studerande göra en liten reflektionsuppgift som knyter an till temat. Berättelsen har markerats på Thinglink med bok-symbolen.

Hur kan jag hantera klimatkänslor? – I avsnittet ingår en genomgång av klimatkänslor och information om metoder som kan göra det lättare för gymnasieeleverna att hantera de egna klimatkänslorna och lindra en eventuell klimatångest. I slutet av avsnittet kan gruppen göra övningar som handlar om klimatkänslor på lektionen. Klimatkänslor är en naturlig reaktion på den globala, omfattande klimatkrisen. Det är ändå möjligt att identifiera de egna känslorna och bearbeta dem och att hitta sätt att lindra dem. Genom att bearbeta sina känslor kan gymnasieeleven till exempel rikta uppmärksamheten mot påverkan och gemensamma aktiviteter för att främja en hållbar framtid och bevara framtidshoppet.

Thinglink: Hur kan jag hantera klimatkänslor?

Tilläggsmaterial

På webbplatsen Ympäristöahdistus.fi som ingår i projektet Ympäristöahdistuksen mieli (ung. miljöångestens psyke) finns bland annat material och projekt kring miljöångest. Projektet genomförs avMIELI Psykisk hälsa Finland rf, Tunne ry och Nyyti ry https://www.ymparistoahdistus.fi/ (på finska)

Inom projektet Toivoa ja toimintaa (ung. Hopp och aktivitet) har det producerats material och övningar även i anslutning till kllmatkänslor. Projektet Toivoa ja toimintaa genomförs av Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF rf. https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/ (på finska)

Inom projektet Toivoa ja toimintaa har man även producerat fem tips om hur man klarar av situationen i världen (2022): Panun ja Pinjan videovinkit maailmantilanteen käsittelyyn nuorten kanssa. (på finska)

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor

Klimatfostran och känslor: https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/  

Mieli ry, Pihkala P. (2019). Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen. https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-elaminen/ https://mielenterveyspooli.fi/materiaalipankki/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-elaminen/   

Pekkarinen, E & Myllyniemi, S. (red.) Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla. Nuorisobarometri 2018.  

Kiilakoski, T. (red.) Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021.   

IPCC (2022). IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability.  

Nuortennetti.fi, Nuoret ilmastovaikuttajina. Almgren, A. (2022). Koetko ympäristöahdistusta – mikä avuksi? https://www.nuortennetti.fi/arki/koti/nuoret-ilmastovaikuttajina/?fbclid=IwAR20FsdTR-61jOnNwsy2brCGkNr9x5GCcMPZp-Dyybvp8Xd6CVr6wspiew4#koetko-ymparistoahdistusta-mika-avuksi  

Hickman C. ym. 2021, Lancet Planetary Health. Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey.    

Yle. 2022. Ensin pandemia, sitten sota – traumaterapeutin vinkki jaksamiseen kaiken keskellä: ”Perhoshalauksella voi rauhoittaa itse itseään”. https://yle.fi/uutiset/3-12340313?utm_campaign=yletiede&utm_medium=social&utm_source=facebook  

Yle, 2021. Valtaosa nuorista arvioi poliitikkojen pettäneen heidät ilmastonmuutoksen torjunnassa – laajaan kansainväliseen tutkimukseen osallistui myös suomalaisia. https://yle.fi/uutiset/3-12098987 

https://www.ymparistoahdistus.fi/

Ympäristöahdistus.fi. Poussa, L. 2022. Mitä jos tulevaisuus olisikin toisenlainen? https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/mita-jos-tulevaisuus-olisikin-toisenlainen-2/ 

Uusivirta, M. 2017. Improbatur. Ilmastonmuutoksesta kannattaa kiinnostua – ja nopeasti. https://improbatur.fi/ilmastonmuutoksesta-kannattaa-kiinnostua-ja-nopeasti/ 

Uusivirta, M. 2017. Improbatur. Ilmastonmuutos huolettaa, mutta huolen voi kääntää toiminnaksi. https://improbatur.fi/ilmastonmuutos-huolettaa-mutta-huolen-voi-kaantaa-toiminnaksi/ 

Sitra. Autere, S. 2019. Kestävät elämäntavat auttavat ilmastoahdistukseen. https://www.sitra.fi/uutiset/kestavat-elamantavat-auttavat-ilmastoahdistukseen/ 

Pihkala, P. 2019. Tunteiden huomioiminen ilmastokasvatuksessa. Natura-lehti. https://www.naturalehti.fi/2019/12/20/tunteiden-huomioiminen-ilmastokasvatuksessa/  

WWF Nuoret. 2021. Pandapodi: Ilmastoahdistus, hidaste vai voimavara? https://wwfnuoret.fi/2021/06/09/ilmastoahdistus-hidaste-vai-voimavara/  

Ympäristöahdistus.fi. Pihkala, P. 2021. Nuorten ilmastotunteet ja heidän näkemyksensä hallitusten ilmastotoiminnasta. https://www.ymparistoahdistus.fi/artikkelit/nuorten-ilmastotunteet-ja-heidan-nakemyksensa-hallitusten-ilmastotoiminnasta/