Kiertotalous arjessa

Tavoitteet

  • Ymmärtää, mitä tarkoitetaan kiertotaloudella ja millaisia kiertotalouden toimintamallit voivat arjessa olla.
  • Ymmärtää, miksi siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen on tärkeää kestävän tulevaisuuden kannalta.

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

  • GE1
  • YH1

Kuvaus

Osion aiheeseen johdattaa lyhyt tarina, johon kannattaa tutustua ensimmäisenä ja sen jälkeen opiskelijat voivat tehdä tarinaan liittyvän pohdintatehtävän. Tarina on merkitty Thinglinkiin kirja-symbolilla.

Kiertotalous arjessa –osiossa aiheena on kiertotalous ja kestävä tulevaisuus. Kiertotalous tarkoittaa talouden mallia, jossa resursseja ja materiaaleja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja pidetään materiaalit pitkään kierrossa. Osiossa käydään läpi, mitä kiertotaloudella tarkoitetaan ja millaisia sen toimintamallit voivat olla.

Osion tehtävissä tutustutaan kiertotalouden esimerkkeihin yrityksissä ja kunnissa sekä voidaan myös ideoida omia kiertotalouden ideoita.

Thinglink: Kiertotalous arjessa

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa on Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Lisämateriaalit

Helsingin kiertotalouspalvelut, palvelukartta

Pääkaupunkiseudun palvelukarttaan on lisätty uusi Kiertotalouden palvelut -kokonaisuus. Voit hakea kiertotalouspalveluita palvelukartasta hakusanalla “kiertotalous”. Palvelukartta: https://palvelukartta.hel.fi/fi/

Talous ja nuoret TAT:in ja Sitran tekemät kiertotalouteen liittyvät piirrosvideot (2019), esimerkiksi:

Sitran menetelmäpaketit kiertotalousopetukseen: https://www.sitra.fi/hankkeet/menetelmapaketit-kiertotalous-opetukseen/#mista-oli-kyse

Tehtävät

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää. 

Wordwall –tehtävät 

Osana materiaalia on tehty myös Wordwall-sovelluksen avulla interaktiivisia tehtäviä opiskelijoille. Osa tehtävistä on upotettu Thinglink-alustalle. 

Voit halutessasi käyttää myös Wordwall-tehtäviä opetuksen tukena. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ne voi heijastaa näytölle ja tehdä ryhmän kanssa yhdessä.  

Aineiston lähteet

Helsinki ja kiertotalous: https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/kiertotalous/

Kiertotalous: https://kiertotalousvahti.hel.fi/mita-on-kiertotalous

Helsingin kaupungin kiertotalousvahti: https://kiertotalousvahti.hel.fi/tietoa

Kiertotalous, jakamistalous: Sitra, 2018. Sjöstedt, T. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/

Sitra, 2014. Sitran selvityksiä 84: Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle.

Kiertotalous: Sitra, 2020. Karttunen, M. Kuusi faktaa kiertotaloudesta.
https://www.sitra.fi/artikkelit/kuusi-faktaa-kiertotaloudesta/

Kiertotalouden liiketoimintamallit: Sitra ja Deloitte, 2022. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Käsikirja yrityksille. https://media.sitra.fi/2022/02/09102713/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf

Sitra, 2022. Lehtinen, A. Uusi käsikirja kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen – sopii kaikille suomalaisyrityksille! https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-kasikirja-kiertotalousliiketoiminnan-kehittamiseen-sopii-kaikille-suomalaisyrityksille/

Kiertotalous, kiertotalousyrittäjyys: JAPA ry ja Jyvässeudun 4H-yhdistys ry, 2020. ReWitellen-käsikirja. Rahoittanut LEADER JyväsRiihi ry EU:n maaseuturahoituksella. https://www.japary.fi/rewitellen/

Kiertotalouden strateginen ohjelma: Ympäristöministeriö, 2021. https://ym.fi/kiertotalousohjelma

Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta: Ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö. 30.3.2021. Periaatepäätös. Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta. https://ym.fi/kiertotalousohjelma

Lumilautaliitto. 2.2.2022. Pieni äitien startup ja Suomen Lumilautaliitto tekevät loistavaa kiertotalouden tuotekehitysyhteistyötä Pekingin Olympialaisten yhteydessä. https://www.ski.fi/fsa/pieni-aitien-startup-ja-suomen-lumilautaliitto-tekevat-loistavaa-kiertotalouden-tuotekehitysyhteistyota-pekingin-olympialaisten-yhteydessa/

Helsingin Sanomat. Paananen, V. 16.11.2021. Koskelan raitiovaunuvarikon kaarihalliin suunnitellaan ”kiertotalouskorttelia”. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008406433.html

Yle. Virttynyt t-paitasi saa pian uuden elämän tekstiilikuituna – Paimiossa avattiin Pohjois-Euroopan suurin poistotekstiilin jalostuslaitos. Lähteenmäki, L. 2.11.2021. https://yle.fi/uutiset/3-12170322