Kestävää tulevaisuutta edistetään eri puolilla maailmaa

Tavoitteet

  • Tarkastella YK:n Agenda2030-tavoiteohjelman kestävän kehityksen tavoitteita ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman kautta.
  • Tutustua esimerkkeihin eri puolilta maailmaa siitä, miten kestävää tulevaisuutta edistetään.

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

  • GE1
  • YH1
  • BI3

Kuvaus

Kestävää tulevaisuutta edistetään eri puolilla maailmaa -osiossa käsitellään YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista ja tutustutaan muutamiin esimerkkeihin ja onnistumisiin eri puolilta maailmaa siitä, miten kestävää tulevaisuutta edistetään eri puolilla maailmaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista.

Thinglink: Kestävää tulevaisuutta edistetään eri puolilla maailmaa

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa on Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Tehtävät 

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää.

Aineiston lähteet

Agenda2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet:
https://maailma2030.fi/agenda-2030/

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys

https://voima.fi/artikkeli/2021/agendalla-planeetta-maa-17-artikkelin-sarjassa-paneudutaan-agenda-2030-tavoitteisiin/

Kestävä kehitys ja kestävän kehityksen tavoitteiden alueellinen raportointi: https://kestava.helsinki/

https://kestava.helsinki/miksi-kestava-kehitys-on-tarkeaa-ja-miksi-sita-seurataan/

Kaupunkien kestävän kehityksen raportointi, City playbook for advancing the SDGs:

Brookings, 2021. Report: City playbook for advancing the SDGs. A collection of how-to briefs on advancing the Sustainable Development Goals locally. Co-edited by Anthony F. Pipa & Max Bouchet. https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/city-playbook-for-advancing-the-sdgs/ (alkuperäinen kieli: englanti)

Alexandra Hiniker, Executive Fellow for Sustainability Initiatives, Carnegie Mellon University, 2021. New York, United States: How to align city strategies with the SDGs: Embracing common language to measure and amplify progress. Brookings, 2021. Report: City playbook for advancing the SDGs. A collection of how-to briefs on advancing the Sustainable Development Goals locally. Co-edited by Anthony F. Pipa & Max Bouchet. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/12/City-playbook_New-York-City.pdf  (alkuperäinen kieli: englanti)

Francisco Resnicoff, Undersecretary for International & Institutional Relations & Marisa Miodosky, Director for Partnerships at the Secretariat for Gender Equality, Government of the City of Buenos Aires, 2020. Buenos Aires, Argentina: How Buenos Aires uses the SDGs to advance women’s rights: A data-driven approach to gender equity in the public space. Report: City playbook for advancing the SDGs. A collection of how-to briefs on advancing the Sustainable Development Goals locally. Co-edited by Anthony F. Pipa & Max Bouchet.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/12/City-playbook_Buenos-Aires.pdf (alkuperäinen kieli: englanti)

Uutiset ja artikkelit:

Petri Burtsov, Yle, Nairobi. 2015. Uusiutuva energia mullistaa köyhien elämän Keniassa. https://yle.fi/uutiset/3-7783141

Kukka-Maria Ahokas, Voima. 02/2022. Agenda2030. Oma asiantuntemuksemme ei ratkaise kaikkea – ilmastokriisin hidastamiseen tarvitaan myös globaalin etelän innovaatioita. https://voima.fi/artikkeli/2022/oma-asiantuntemuksemme-ei-ratkaise-kaikkea-ilmastokriisin-hidastamiseen-tarvitaan-myos-globaalin-etelan-innovaatioita/

Feargus O’Sullivan, Bloomberg, Europe edition. 14.01.2022. Can Milan Become Europe’s Most Bike-Friendly City?https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-14/milan-plans-bike-lane-infrastructure-to-rival-paris (alkuperäinen kieli: englanti)

Geoffrey Kamadi in Nairobi, Guardian. 22.02.2022. Kenya to use solar panels to boost crops by ‘harvesting the sun twice’. https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/22/kenya-to-use-solar-panels-to-boost-crops-by-harvesting-the-sun-twice  (alkuperäinen kieli: englanti)

Tim Lewis, Guardian. 17.10.2021. Aadya Joshi, 18, India/US. Gen Z on how to save the world: young climate activists speak out. https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/17/gen-z-on-how-to-save-the-world-young-climate-activists-speak-out (alkuperäinen kieli: englanti)

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. ja Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsinki: Otava. s. 173-176.