En hållbar framtid främjas runt om i världen

Mål

  • Att granska de globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030 ur de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven.
  • Att bekanta sig med exempel från hela världen på sätt att främja en hållbar framtid.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • GE1
  • SL1
  • BI3

Beskrivning

I avsnittet En hållbar framtid främjas runtom i världen behandlar vi de globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030 ur de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven. Vi bekantar oss också med ett antal exempel och framgångsrika projekt från hela världen som visar på vilka olika sätt en hållbar framtid främjas runtom i världen ur perspektiven för ur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Thinglink: En hållbar framtid främjas runt om i världen

Uppgifter 

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Källor

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling:

https://maailma2030.fi/agenda-2030/

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys

https://voima.fi/artikkeli/2021/agendalla-planeetta-maa-17-artikkelin-sarjassa-paneudutaan-agenda-2030-tavoitteisiin/

Hållbar utveckling och regional rapportering målen för hållbar utveckling: https://hallbarahelsingfors.hel.fi/

https://hallbarahelsingfors.hel.fi/varfor-ar-hallbar-utveckling-viktig-och-varfor-overvakas-den/

Städernas rapportering av hållbar utveckling, City playbook for advancing the SDGs: Brookings, 2021. Report: City playbook for advancing the SDGs. A collection of how-to briefs on advancing the Sustainable Development Goals locally. Co-edited by Anthony F. Pipa & Max Bouchet. https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/city-playbook-for-advancing-the-sdgs/ (originalspråk: engelska)

Alexandra Hiniker, Executive Fellow for Sustainability Initiatives, Carnegie Mellon University, 2021. New York, United States: How to align city strategies with the SDGs: Embracing common language to measure and amplify progress. Brookings, 2021. Report: City playbook for advancing the SDGs. A collection of how-to briefs on advancing the Sustainable Development Goals locally. Co-edited by Anthony F. Pipa & Max Bouchet. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/12/City-playbook_New-York-City.pdf  (originalspråk: engelska)

Francisco Resnicoff, Undersecretary for International & Institutional Relations & Marisa Miodosky, Director for Partnerships at the Secretariat for Gender Equality, Government of the City of Buenos Aires, 2020. Buenos Aires, Argentina: How Buenos Aires uses the SDGs to advance women’s rights: A data-driven approach to gender equity in the public space. Report: City playbook for advancing the SDGs. A collection of how-to briefs on advancing the Sustainable Development Goals locally. Co-edited by Anthony F. Pipa & Max Bouchet.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/12/City-playbook_Buenos-Aires.pdf (originalspråk: engelska)

Nyheter och artiklar: Petri Burtsov, Yle, Nairobi. 2015. Uusiutuva energia mullistaa köyhien elämän Keniassa. https://yle.fi/uutiset/3-7783141

Kukka-Maria Ahokas, Voima. 02/2022. Agenda 2030. Oma asiantuntemuksemme ei ratkaise kaikkea – ilmastokriisin hidastamiseen tarvitaan myös globaalin etelän innovaatioita. https://voima.fi/artikkeli/2022/oma-asiantuntemuksemme-ei-ratkaise-kaikkea-ilmastokriisin-hidastamiseen-tarvitaan-myos-globaalin-etelan-innovaatioita/

Feargus O’Sullivan, Bloomberg, Europe edition. 14.01.2022. Can Milan Become Europe’s Most Bike-Friendly City?https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-14/milan-plans-bike-lane-infrastructure-to-rival-paris (originalspråk: engelska)

Geoffrey Kamadi in Nairobi, Guardian. 22.02.2022. Kenya to use solar panels to boost crops by ‘harvesting the sun twice’. https://www.theguardian.com/global-development/2022/feb/22/kenya-to-use-solar-panels-to-boost-crops-by-harvesting-the-sun-twice  (originalspråk: engelska)

Tim Lewis, Guardian. 17.10.2021. Aadya Joshi, 18, India/US. Gen Z on how to save the world: young climate activists speak out. https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/17/gen-z-on-how-to-save-the-world-young-climate-activists-speak-out (originalspråk: engelska)