Kestävää hyvinvointia

Tavoitteet

 • Tutustua Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteeseen kaksi: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 • Ymmärtää hyvinvoinnin, terveyden ja kestävän tulevaisuuden edistämisen teemojen vuorovaikutussuhteita.
 • Herätellä pohtimaan hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

 • TE1
 • YH1
 • BI3

Kuvaus

Kestävää hyvinvointia -osiossa aiheina ovat kestävän tulevaisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden -teemat. Osiossa lähestytään kestävää tulevaisuutta hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmista, sillä esimerkiksi ilmastokriisillä on paljon vaikutuksia globaalisti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Osiossa käydään läpi seuraavia teemoja:

 • YK:n Agenda 2030 –tavoiteohjelman kestävän kehityksen tavoite 3: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
 • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden määritelmät
 • hyvinvointi, yhteisöt, vuorovaikutus ja ekososiaalinen sivistyskäsitys
 • yhteiskunnallisten olosuhteiden vaikutukset ihmisen terveyteen
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen ja niihin varautuminen

Thinglink: Kestävää hyvinvointia

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa on Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Tehtävät

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää.  

Wordwall –tehtävät 

Osana materiaalia on tehty myös Wordwall-sovelluksen avulla interaktiivisia tehtäviä opiskelijoille. Osa tehtävistä on upotettu Thinglink-alustalle.   

Voit halutessasi käyttää myös Wordwall-tehtäviä opetuksen tukena. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ne voi heijastaa näytölle ja tehdä ryhmän kanssa yhdessä.   

Linkki Wordwall –tehtäviin. 

Aineiston lähteet

Agenda2030-tavoitteet, tavoite 3: https://www.ykliitto.fi/  

Kestävä Helsinki, hyvinvointi ja terveys: https://kestava.helsinki/hyvinvointi-ja-terveys/  

Terveyden määritelmiä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00903

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä käsitteitä: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia terveyteen: https://www.ilmasto-opas.fi/vaikutukset-terveyteen

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos

https://www.climaterealityproject.org/blog/not-pretty-picture-climate-change-and-health-four-infographics?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=general

WHO, terveys: https://www.who.int/  

Ilmastonmuutos ja terveystieto: https://openilmasto-opas.fi/terveystieto/  

Suviranta, L., Orkovaara, P., Reinikkala, P., Karas, A., Antikainen, J. & Nurmi, A. 2021. Terve 1: Terveys voimavarana. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Brander, N., Hiekka, S., Paarlahti, A., Ruth, C. ja Ruth, O. 2021. Manner 1: Maailma muutoksessa. Helsinki: Otava.