Hållbart välbefinnande

Mål

 • Att bekanta sig med mål 2 i Agenda 2030: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 • Att förstå växelverkansrelationerna mellan teman inom främjande av välbefinnande, hälsa och en hållbar framtid.
 • Att väcka de studerande att fundera på frågor kring välbefinnande och en hållbar framtid.

Läroämnen som ingår i avsnittet

 • HÄ1
 • SL1
 • BI3

Beskrivning

I avsnittet Hållbart välbefinnande behandlas teman kring en hållbar framtid, välbefinnande och hälsa. I avsnittet behandlas en hållbar framtid ur perspektiven för välbefinnande och hälsa, eftersom till exempel klimatkrisen påverkar människornas välbefinnande och hälsa på många sätt globalt sett.

I avsnittet behandlas följande teman:

 • Mål 2 enligt FN:s Agenda 2030, att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 • Definitionerna av övergripande välbefinnande och hälsa.
 • Välbefinnande, gemenskaper, växelverkan och den ekosociala bildningsuppfattningen.
 • Hur förhållandena i samhället påverkar människornas hälsa.
 • Hur klimatförändringen påverkar hälsan och hur man kan förbereda sig på dessa verkningar.

Thinglink: Hållbart välbefinnande

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.  

Källor

Globala mål enligt Agenda 2030, mål 3: https://www.ykliitto.fi/  

Hållbara Helsingfors, välbefinnande och hälsa: https://hallbarahelsingfors.hel.fi/valbefinnande-och-halsa/  

Definitioner av hälsa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00903

Begrepp inom området hälsa och välbefinnande: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita

Hur klimatförändringen påverkar hälsan:

https://www.ilmasto-opas.fi/vaikutukset-terveyteen

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos

https://www.climaterealityproject.org/blog/not-pretty-picture-climate-change-and-health-four-infographics?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=general

WHO, hälsa: https://www.who.int/  

Klimatförändring och hälsokunskap: https://openilmasto-opas.fi/terveystieto/  

Suviranta, L., Orkovaara, P., Reinikkala, P., Karas, A., Antikainen, J. & Nurmi, A. 2021. Terve 1: Terveys voimavarana. Helsingfors: Sanoma Pro Oy.

Brander, N., Hiekka, S., Paarlahti, A., Ruth, C. och Ruth, O. 2021. Manner 1: Maailma muutoksessa. Helsingfors: Otava.