Kestävä elämä johdanto: käsitteet

Tavoitteet

Aineiston tavoitteena on tutustua kestävän kehityksen ja Agenda 2030 -tavoitteisiin. Tämän lisäksi tutustutaan seuraaviin käsitteisiin: ilmastonmuutos, planetaaristen rajojen rajallisuus, luonnon monimuotoisuus, ekosysteemi, aavikoituminen, rehevöityminen, happamoituminen ja sukupuutto. Lopuksi tutustutaan ekososiaaliseen sivistykseen ja ekososiaaliseen sivistyskäsitykseen.

Oppiaineet, jotka esiintyvät osiossa

  • GE1
  • BI2
  • BI3

Kuvaus

Tässä osiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan kestävän kehityksen tavoitteisiin, moniin erilaisiin käsitteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja ekososiaaliseen sivistyskäsitykseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Tässä osiossa esitetään YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 –tavoitteet. Tämän lisäksi esitellään lyhyesti Agenda2030 – tavoitteiden kolmitasoinen malli eli ”hääkakkumalli”.

Tässä osiossa käydään lävitse muutamia tärkeitä käsitteitä, jotka auttavat sinua ymmärtämään ilmastonmuutosta. Käsitteitä ovat ilmastonmuutos, planetaaristen rajojen rajallisuus, luonnon monimuotoisuus, ekosysteemi, aavikoituminen, rehevöityminen, happamoituminen ja sukupuutto.

Lopuksi käydään tarkemmin lävitse ekososiaalista sivistyskäsitystä.

Thinglink: Johdanto: Käsitteitä

Lataa saavutettava PDF -versio, jossa Thinglinkin tekstit. Halutessasi voit tehdä oman Thinglink -alustan käyttäen apuna alla olevia tekstejä.

Lisämateriaalit

Alla on esimerkkejä osion aiheisiin liittyvistä lisämateriaaleista, joista voi mahdollisesti olla myös tukea aiheen käsittelyyn. 

Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 kokonaisuudessaan: https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

Tehtävät

Tästä PDF-tiedostosta löydät tämän osion tehtävät. Opettajalla on mahdollisuus muokata tehtäviä omanlaisekseen. Lisäksi on mahdollista valita, mitä tehtäviä hän haluaa osiossa käyttää.

Wordwall –tehtävät

Osana materiaalia on tehty myös Wordwall-sovelluksen avulla interaktiivisia tehtäviä opiskelijoille. Osa tehtävistä on upotettu Thinglink-alustalle.

Voit halutessasi käyttää myös Wordwall-tehtäviä opetuksen tukena. Tehtävät voi tehdä itsenäisesti tai ne voi heijastaa näytölle ja tehdä ryhmän kanssa yhdessä.

Aineiston lähteet:

Kestävän kehityksen tavoitteet: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Erilaiset kestävän kehityksen mallit: https://blogs.helsinki.fi/kestavyyspankki/erilaiset-kestavan-kehityksen-mallit/

17 artikkelin sarjassa paneudutaan Agenda 2030 tavoitteisiin: https://voima.fi/artikkeli/2021/agendalla-planeetta-maa-17-artikkelin-sarjassa-paneudutaan-agenda-2030-tavoitteisiin/

Sitoumus 2050: https://sitoumus2050.fi/koti#/

Ilmastonmuutos: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ilmastonmuutos

Kestävä kehitys: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys

Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta: https://peda.net/kansanopistot/kansanopistoyhdistys/esol

Luonnon monimuotoisuus – ekosysteemit: https://www.eea.europa.eu/fi/themes/biodiversity/intro

Monimuotoisuus: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/monimuotoisuus

Ekosysteemit: https://peda.net/peda-net-akatemia/is/subjects/arkisto/biologia0/bi-1-eli%C3%B6maailma/Symbioosi12/ekosystems

Ekosysteemit: http://www.ilmasto.org/ilmastonmuutos/seuraukset/ekosysteemit.html

Ilmastonmuutos ja aavikoituminen: http://ilmasto.org/kirjoitukset/ilmastonmuutos-ja-aavikoituminen.html

Rehevöityminen: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/rehev%C3%B6ityminen https://wwf.fi/alueet/itameri/rehevoityminen/

A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. ja Tuominen, P. 2021. Biomi: Ekologian perusteet. Helsinki: Otava.

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. ja Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsinki: Otava.

Brander, N., Hiekka, S., Paarlahti, A., Ruth, C. ja Ruth, O. 2021. Manner 1: Maailma muutoksessa. Helsinki: Otava.