Inledning: Begrepp

Mål

Syftet med materialet är att lära känna de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Utöver detta bekantar vi oss med följande begrepp: klimatförändring, de planetära gränserna, biologisk mångfald, ekosystem, ökenspridning, övergödning, försurning och utrotning. Slutligen bekantar vi oss med ekosocial bildning och den ekosociala bildningsuppfattningen.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • GE1
  • BI2
  • BI3

Beskrivning

I detta avsnitt för de studerande bekanta sig med målen för hållbar utveckling och många olika begrepp som har med klimatförändringen och den ekosociala bildningsuppfattningen att göra.

FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 siktar mot att avskaffa extrem fattigdom på ett sätt som beaktar miljön, ekonomin och människan på likvärdigt sätt. En av övergripande principerna i programmet är att ingen får lämnas utanför. I detta avsnitt presenteras de globala målen för hållbar utveckling enligt hållbar utveckling FN:s åtgärdsprogram Agenda 2030. Utöver detta presenteras kortfattat tårtmodellen av målen enligt Agenda 2030 som är uppdelad på tre nivåer.

I detta avsnitt går vi igenom ett antal viktiga begrepp som hjälper dig att förstå klimatförändringen. Dessa begrepp är klimatförändring, de planetära gränserna, biologisk mångfald, ekosystem, ökenspridning, övergödning, försurning och utrotning.

Slutligen tar vi en närmare titt på den ekosociala bildningsuppfattningen.

Thinglink: Inledning: Begrepp

Tilläggsmaterial

Nedan ges exempel på tilläggsmaterial som också kan vara användbara i bearbetningen av ämnet. 

Det globala åtgärdsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, i sin helhet: https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor:

Globala mål för hållbar utveckling: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Olika modeller av hållbar utveckling: https://blogs.helsinki.fi/kestavyyspankki/erilaiset-kestavan-kehityksen-mallit/

En serie med 17 artiklar om målen enligt Agenda 2030: https://voima.fi/artikkeli/2021/agendalla-planeetta-maa-17-artikkelin-sarjassa-paneudutaan-agenda-2030-tavoitteisiin/

Åtagande 2050: https://sitoumus2050.fi/koti#/

Klimatförändringen: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/ilmastonmuutos

Hållbar utveckling: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys

Lärplattform för ekosocial bildning: https://peda.net/kansanopistot/kansanopistoyhdistys/esol

Biologisk mångfald – ekosystem: https://www.eea.europa.eu/sv/themes/biodiversity

Mångfald: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/monimuotoisuus

Ekosystem: https://peda.net/peda-net-akatemia/is/subjects/arkisto/biologia0/bi-1-eli%C3%B6maailma/Symbioosi12/ekosystems

Ekosystem: http://www.ilmasto.org/ilmastonmuutos/seuraukset/ekosysteemit.html

Klimatförändring och ökenspridning: http://ilmasto.org/kirjoitukset/ilmastonmuutos-ja-aavikoituminen.html

Övergödning: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/eyy/yhteinen_ymparisto/rehev%C3%B6ityminen https://wwf.fi/alueet/itameri/rehevoityminen/

A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. och Tuominen, P. 2021. Biomi: Ekologian perusteet. Helsingfors: Otava.

Aaltonen, A., Kujansuu, E., Merilä, J., Seppälä, J., Suontausta, T. och Tuominen, P. 2021. Biomi: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin. Helsingfors: Otava.

Brander, N., Hiekka, S., Paarlahti, A., Ruth, C. och Ruth, O. 2021. Manner 1: Maailma muutoksessa. Helsingfors: Otava.