Lukion vertaistutorien koulutus

Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.6.2017 — 30.6.2019

Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Hankekumppanit: Espoon suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetustoimi, Vantaan sivistystoimen toimiala.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Espoon, Helsingin ja Vantaan lukiokoulutukseen vertaistutoreita tukemaan lukioiden digitalisaatiota ja menetelmällistä kehittämistä opetussuunnitelman toteuttamisessa. Vertaistutorit toimivat lähitukena ja sparraajina omissa oppilaitoksissaan ja muodostavat yhdessä toimintaansa kehittävän kunta- ja pääkaupunkitasoisen tutorverkoston.