Guiden Delta och påverka för elever och studerande i Helsingfors

Guiden Delta och påverka, som har sammanställts tillsammans med de unga, presenterar en mängd möjligheter att påverka och inspirerar till att delta.

Att delta och påverka hör till varje medborgares grundläggande rättigheter i Finland. Inom fostrans- och utbildningssektorn definieras delaktighet framför allt som handlingar i vardagen, respekt för andra och interaktiv verksamhet.

Guiden Delta och påverka (PDF) har utarbetats vid sektorn i samarbete med de unga för att åskådliggöra olika sätt att påverka samt för att inspirera eleverna och de studerande till att ta tag i saker och försöka avhjälpa missförhållanden. Guiden har som mål att motivera barn och unga att delta och vara aktiva. Den ger också tips för det arbete som utförs i elev- och studerandekårers styrelser.

Utöver guiden Delta och påverka har de ungas påverkansmöjligheter också åskådliggjorts genom en affisch (PDF). Affischen illustrerar på vilka sätt unga kan påverka frågor som intresserar dem.

Att delta och påverka övas i skolan

Det är viktigt att öva sig på att delta, vara en aktiv medborgare och påverka. Att förstå hur man genom sitt eget agerande kan påverka världen omkring är en fördel i livet.

Genom att eleverna och de studerande övar sig på att delta och påverka kan de hitta sina sätt att påverka och dessutom lär de sig att beslutsamt ta tag i missförhållanden. Att förstå olika påverkningskanaler och att öva på att använda dem samt att delta i mångsidiga interaktionssituationer förbereder eleverna och de studerande på att ta sin plats i samhället, samarbeta och vara delaktiga.

”Det är viktigt att barn och unga deltar, är aktiva och känner till olika möjligheter till påverkan. Vi vill främja dessa färdigheter i våra skolor och läroanstalter samt uppmuntra barn och unga att ta tag i saker och vara aktiva. Guiden Delta och påverka, som nu har publicerats, hjälper de unga att hitta påverkningskanaler som är de rätta för dem (eller som riktar sig till dem) – det här främjar delaktigheten och hjälper de unga att hitta sin egen röst”, berättar Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning.