Boken om rävarna – mot en hållbar framtid genom lek, äventyr och utforskande

Tillsammans med rävarna mot en hållbar framtid

Fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors har tillsammans med professionella inom småbarnspedagogik och barnen utvecklat den så kallade Räv-modellen. Modellen innehåller sju rävar och i deras sällskap bekantar vi oss med målen för hållbar utveckling och byggandet av en hållbar framtid.

Boken om rävarna (.pdf)

Varje räv har sin egen berättelse, som introducerar oss i ett hållbarhetsfenomen. Till exempel tar Vandrande Räven tillsammans med Guldbaggen reda på betydelsen av murkna träd för skogen (naturens mångfald).

Kock-Räven tar sig en funderare tillsammans med Jonglerande Fenneken kring frågan om hur maten ska räcka till (klimatförändring) och Uppfinnar-Räven tillsammans med Grå Måsen undersöker möjligheterna att återvinna plast (cirkulär ekonomi). Rävarnas berättelser erbjuder inga färdiga svar och lösningar utan lämnar dem öppna. Tanken är att barnen själva får fundera och pröva olika alternativ på lösningar genom att upptäcka, undersöka och leka.

Förutom berättelserna innehåller varje kapitel tiotals uppgifter i form av aktiviteter, de så kallade tassarna. Med hjälp av tassarna experimenterar man, utforskar man och sätter igång med att skapa en hållbar framtid. Tassarna består av olika fenomen i världen, kreativt tänkande, utforskande av olika framtider och framtagande av nya lösningar. Tassarna är planerade så att de kan anpassas enligt barnets ålder, intressen, funderingar och önskemål.

Låt oss tillsammans bygga en hållbar framtid!