Teemme itse musiikkia!

Tehdään luokan oma levy! Innostetaan oppilaita musiikilliseen keksimiseen musiikkiteknologian avulla. Samalla havainnoidaan musiikin eri elementtejä ja harjoitellaan monia musiikin käsitteitä käytännössä.

Tavoitteet

1.    Luodaan yhteyksiä oppilaiden kuunteleman musiikin ja ”koulumusiikin” välille.

2.    Musiikin tekemiseen innostuminen.

 • Oppilas opettelee musiikin nauhoittamisen ja tallentamisen yleisesti käytössä olevan sovelluksen avulla.

3.    Oppilas havainnoi musiikin elementtejä (esim. rytmi, sointiväri, muoto, dynamiikka)  ja tekee omassa kappaleessaan näihin liittyviä ratkaisuja.

4.    Oppilas kokee oman työskentelynsä merkitykselliseksi: tuotos jaetaan toisten kuunneltavaksi.

 • Oppilas tutustuu musiikin jakamiseen verkossa.
 • Oppilas kuuntelee ja arvioi rakentavasti toisten ratkaisuja.
 • Mahdollistetaan ”tykkääminen” pedagogisesti kestävällä tavalla.

5.    Luokan yhteisöllinen kokemus omasta levystä.

Mitä tehtiin?

 • Tutustuttiin elektronisen musiikin keskeisiin piirteisiin kuuntelunäytteiden avulla. Kuunneltiin oppilaiden ennakkotietoja ja mielipiteitä.
 • Pohdittiin, miten tällaista musiikkia voisi tehdä itse. Päätettiin yrittää ja sovittiiin tavoitteet (kesto max 2 min., muodossa vähintään kaksi erilaista osaa -> erilaiset soundivalinnat, dropin kokeilu jne.). Oppilaita kannustettiin omanlaisiin ratkaisuihin. Huomioitiin kappaleen luonteen merkitys myös tulevalle nimivalinnalle.
 • Oppilaille esiteltiin iPadin LaunchPad-sovellus (tai GarageBand) keskeisine toimintoineen sekä suunnittelun tueksi tarkoitettu lomake.
 • Suunnittelun ja harjoittelun jälkeen kappale nauhoitettiin ja nimettiin sekä jaettiin SoundCloudiin.
 • Kaikkien kappaleiden valmistuttua pidettiin luokan ”levynjulkistamistilaisuus”, jossa kappaleet kuunneltiin SoundCloudista ja arvioitiin Kahoot-sovelluksen avulla.

Miten tehtiin?

 • Oppilasmäärältään suuri luokka jaettiin kahteen samanaikaiseen ryhmään tuntiresurssin (kaksi opettajaa) avulla: Oma kappale -ryhmä ja bändisoittoryhmä.
 • Koko luokalta projekti kesti seitsemän viikkoa. Oma kappale -ryhmässä työskenneltiin kolmen viikon musiikintunnit (3 x 1 oppitunti). Tämän jälkeen ryhmät vaihtoivat paikkaa. Seitsemännellä oppitunnilla oli levynjulkistamistilaisuus.

Osallistujat

 • Pakilan ala-asteen viidensien luokkien oppilaat.
 • Projekti toteutettu ja parina lukuvuonna.

Arviointi

 • Oppilaat arvioivat oman ryhmänsä työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista itsearviointilomakkeella.
 • Valmiita kappaleita arvioitiin luokan yhteisessä levynjulkistamistilaisuudessa Kahoot-sovelluksen avulla. Huomio kiinnitettiin projektin alussa kappaleelle asetettuihin tavoitteisiin ja erityisesti tarkastelun kohteena olleisiin musiikillisiin elementteihin.
 • Huoltajat pääsivät tutustumaan lastensa tuotoksiin, sillä luokan vanhemmille jaettiin wilmassa linkki valmiiseen levyyn SoundCloudissa.
 • Opettaja sai monipuolista tietoa oppilaan osaamisesta.

Materiaalit

 • iPad/2-3 oppilasta, tässä 7 iPadia
 • LaunchPad- tai GarageBand-sovellus (ilmainen)
 • SoundCloud- ja Kahoot-tilit verkossa
 • kuulokejakaja/iPad, tässä 7 kpl
 • oppilaiden omat kuulokkeet
 • opettajan laatima ohjeistus

Plussat

 • Teknologia mahdollistaa tasaveroisen työskentelyn aiemmista musiikkitaidoista välittämättä. Motivoi poikia ja tyttöjä.
 • Kehittää musiikillista havaintokykyä ja opettaa käytännössä monia musiikin termejä.
 • Oppilas tutustuu ”oikeassa” käytössä oleviin musiikin sovelluksiin ja tapaan jakaa musiikkia muiden kuultavaksi. Sovellusten saatavuus ja helppokäyttöisyys innostavat kokeilemaan vapaa-ajalla.
 • Oppilaiden työskentely ja ideointi projektin parissa sekä valmistuneet kappaleet antavat opettajalle uudenlaista tietoa oppilaan osaamisesta.
 • Pienryhmätyöskentelyssä kenenkään henkilökohtainen tuotos ei tule yksin arvioiduksi “julkisesti”.
 • Luokan oman levyn valmistuminen on yhteisöllinen kokemus.
 • Valmistunutta musiikkia ja opittuja taitoja voidaan hyödyntää muissa mediaprojekteissa, esim. animaatio- tai mykkäfilmien taustat.
 • Pienin variaatioin haastetta on helppo lisätä.

Kehitettävää

 • Kolme tuntia riittää työskentelyyn nipin napin.
 • Yhteiskäytössä olevien iPadien tallennustilan riittävyydestä huolehtiminen

Tiimi

Musiikinopettajat Marja Pättikangas ja Veera Lehtinen, Pakilan ala-asteen koulu